Zpět na začátek

PATRON DK

PAVEL ŠOTOLA
Patronem Duhového křídla je pan Pavel Šotola

Organizátoři akce

Partneři akce

Tento řád stanoví pravidla pro udělování Ceny hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

VYHLAŠOVATEL CENY

Pardubický kraj

Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením ČR

 

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE

Cena hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením je vyhlášena ve dvou kategoriích:

  1. Cena pro organizaci

  2. Cena pro jednotlivce

 

NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY

Nominace do obou kategorií mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách Pardubického kraje a Pardubické krajské rady osob se zdravotním postižením ČR. Vyplněné formuláře lze zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu NRZP ČR, B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice. Uzávěrka pro podávání návrhů je 10. září 2012. Pro zařazení návrhu poslaného poštou je rozhodující datum podací pošty na zásilce. Později odeslané návrhy již nebudou zařazeny do hodnocení.

Výsledky Ceny hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením budou slavnostně vyhlášeny a ceny předány dne 11. října 2012.

 

POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ

Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá Krajský výbor Pardubické krajské rady osob se zdravotním postižením ČR 5 návrhů v každé kategorii. Ve 2. kole rozhoduje poradní orgán radního zodpovědného za sociální péči o vítězi v jednotlivých kategoriích. Vítězové obou kategorií obdrží cenu, kterou navrhl a vytvořil Ak. arch. Miloslav Chaloupka. Ostatní nominovaní obdrží pamětní diplom a drobné dárky.

 

V Pardubicích dne 25. května 2012

 

Vyhlašujeme první ročník ceny za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Cenu hejtmana „Duhové křídlo 2012“ za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením vyhlašuje letos poprvé Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením, a to ve spolupráci s Pardubickým krajem.

„Rozhodli jsme se ocenit práci jednotlivců i organizací, kterou vykonali a vykonávají ve prospěch osob se zdravotním postižením. Jsme rádi, že námět zaujal hejtmana Radko Martínka, který se ji rozhodl zaštítit svým jménem,“ vysvětluje vedoucí poradny Radka Konečná.

Nominace do kategorie I. organizace a kategorie II. jednotlivci mohou  podávat fyzické i právnické osoby s krátkým odůvodněním, proč navrhují právě tuto osobnost či organizaci, a to na příslušných formulářích. Ty jsou ke stažení na webových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz a Pardubické krajské rady osob se zdravotním postižením http://www.nrzp.cz/cinnost-v-krajich/krajske-rady-ozp/401-pardubicka-krajska-rada.html. Vyzvednout si je také můžete na podatelně krajského úřadu Pardubického kraje nebo v sídle Krajské rady, B. Němcové 2625 (v budově Agrostavu).

Vyplněné formuláře odešlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na  adresu NRZP ČR, B. Němcové 2625, 530 02  Pardubice.

Vyhodnocení nominací proběhne v září 2012, kdy příslušná porota vybere do užšího hodnocení pět jednotlivců i organizací. Vítězové budou vyhlášeni a celá akce bude zakončena slavnostním předáním cen z rukou hejtmana dne 11. října 2012 v Integračním centru sociálních aktivit Kosatec. „Vítězové obdrží cenu – keramickou kachli s motivem duhy, na které „sedí“ křídlo anděla od autora arch……. Právě on nás inspiroval pojmenovat cenu Duhové křídlo…..

 

Pardubický kraj se v letošním roce rozhodl ve spolupráci s Pardubickou krajskou radou osob se zdravotním postižením udělit Cenu hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením. Oceněni budou organizace a jednotlivci, kteří se profesně nebo osobně věnují pomoci lidem s handicapem, usilují o zlepšení jejich životních podmínek a pomáhají při odstraňování společenských i jiných bariér.
Nominace do obou kategorií mohou podávat právnické a fyzické osoby na formuláři, který je ke stažení níže a nebo na stránkách Pardubického kraje (http://www.pardubickykraj.cz/pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim).
Vyplněné formuláře poté zašlete elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně či poštou na adresu NRZP ČR, B. Němcové 2625, 530 02  Pardubice. Vyhodnocení nominací proběhne v září 2012. Celá akce bude zakončena slavnostním předáním cen z dne 11. října 2012.

znak_pkPardubice (1. 10. 2015) – Čtyři nové majitele má Duhové křídlo, keramická plastika, kterou Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) a Pardubický kraj oceňují organizace a jednotlivce působící v sociálních službách a ve prospěch lidí se zdravotním postižením. Na třetím ročníku udělování Duhového křídla je získali Radka Svatošová, Pavel Čáp a Domov na rozcestí Svitavy. Zvláštní cenu si odnesla Zdenka Prokopová.

IMG_0407Duhové křídlo znamená velké poděkování všem, kteří působí v oblasti sociálních služeb a ve prospěch osob se zdravotním postižením. Oceněných je jen pár v každé kategorii, ale smyslem ocenění je poděkovat opravdu všem, kteří poskytují službu v sociální oblasti nebo podporují poskytovatele sociálních služeb,“ zdůraznil krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola, který nad akcí převzal záštitu. „Práce v sociálních službách bohužel ještě není celospolečensky doceněna. Snažíme se, aby se to změnilo. Vždyť tato práce je velmi náročná fyzicky, psychicky a přitom pomáhá více než 50 tisícům lidí v kraji,“ dodal Pavel Šotola.

Duhové křídlo pro koordinátorku NRZP

IMG_0455V kategorii profesionál převzala Duhové křídlo Radka Svatošová, dlouholetá krajská koordinátorka NRZP, vydavatelka Duhových novin a současně hlavní organizátorka ocenění. „Dnešní ocenění je pro mě veliký dárek, který se neodmítá, i když tu je s námi určitě mnoho lidí, kteří by si ho zasloužili víc,“ skromně děkovala Radka Svatošová. „Když autor ceny Míla Chaloupka vytvořil tuto keramickou kachlí, tak se mi tak líbila, že jsem si ji chtěla koupit. Teď už nemusím,“ dodala s úsměvem. Kromě plastik Duhového křídla získali všichni ocenění také ručně malované hedvábné šátky od Jany Novákové a pamětní diplomy z Ruční papírny Velké Losiny.

Oceněný dobrovolník tvoří rehabilitační pomůcky

V kategorii dobrovolník obdržel Duhové křídlo z rukou Táni Fišerové Pavel Čáp ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích, který společně se studenty vytváří rehabilitační pomůcky pro pomoc handicapovaným.

Domov na rozcestí Svitavy pomáhá mentálně postiženým

IMG_0396V kategorii poskytovatel sociálních služeb porota ocenila Domov na rozcestí Svitavy, který poskytuje pomoc osobám s mentálním postižením včetně služby chráněného bydlení a odlehčovacích služeb. Cenu předala patronka ocenění, zpěvačka Lenka Filipová, jeho ředitelce Jaroslavě Filipové.

Zdenka Prokopová získala Duhové křídlo jako zvláštní cenu za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Je dlouholetou členkou týmu pořádajícího národní abilympiády a od roku 2002 pracuje v pardubické pobočce Spid handicap jako personální manažerka a odborná asistentka pro zaměstnance se zdravotním postižením.

Sportovci získali anděly

Krajský radní Pavel Šotola také ocenil mimořádné sportovní úspěchy stolní tenistky upoutané na vozík Spomenky Habětínkové Tomič, která je trojnásobnou mistryní ČR, a Pavla Urbana z Domova na zámku Bystré, který získal stříbrnou medaili ve fotbale na 14. Světových letních hrách speciálních olympiád v Los Angeles. Oba sportovci obdrželi keramické sošky andělů vytvořené v Domově sociálních služeb Slatiňany.

Vystoupili klienti sociálních služeb, Lenka Filipová a Lenny

IMG_0418Slavnostní večer uváděli moderátoři Táňa Fišerová a Josef Pejchal. V průběhu oceňování vystoupil taneční soubor Amare ze základní a praktické školy Svítání, vlastní básně přednesla Růžena Smetanová z Domova pro seniory Dubina, tanec s křídly bohyně Issis předvedly členky Svazu postižených civilizačními chorobami ze Svitav, úryvek z představení Mrazík zahráli klienti Domova na hradě Rychmburk, představil se i stepařský kroužek z Domova sociálních služeb Slatiňany a kapela Barbušáci z Domova pod hradem Žampach.

Zazněla také znělka Duhového křídla, píseň Jana Škarky Co je normální, kterou si zazpívali téměř všichni vystupující společně s organizátory a patronkou večera, zpěvačkou Lenkou Filipovou. Jí a její dceři, zpěvačce Lenny patřil úplný závěr nabitého večera.