Zpět na začátek

PATRONKA DK

TÁŇA FISHEROVÁ
Patronkou Duhového křídla je paní Táňa Fischerová.

Partneři akce

Další partneři akce

Pardubický kraj se v letošním roce rozhodl ve spolupráci s Pardubickou krajskou radou osob se zdravotním postižením udělit Cenu hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením. Oceněni budou organizace a jednotlivci, kteří se profesně nebo osobně věnují pomoci lidem s handicapem, usilují o zlepšení jejich životních podmínek a pomáhají při odstraňování společenských i jiných bariér.
Nominace do obou kategorií mohou podávat právnické a fyzické osoby na formuláři, který je ke stažení níže a nebo na stránkách Pardubického kraje (http://www.pardubickykraj.cz/pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim).