Zpět na začátek

PATRON DK

PAVEL ŠOTOLA
Patronem Duhového křídla je pan Pavel Šotola

Organizátoři akce

Partneři akce

Pardubice/Svitavy – V kulturním centru Fabrika ve Svitavách byly včera vyhlášeny krajské ceny Duhové křídlo. Ty jsou určeny jednotlivcům i zařízením v sociálních službách, dobrovolníkům a filantropům a také těm, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Mlima Jua ze Svítání, spoluúčinkují radní Pavel Šotola a ředitel Hamzovy léčebny Václav VolejníkPořadateli akce jsou každoročně Národní rada osob se zdravotním postižením a Pardubický kraj, do letošního ročníku přišlo celkem 57 nominací. Odborná porota z toho vybrala deset oceněných finalistů a čtyři nové nositele Duhového křídla. Těmi se stali Miroslava Pražáková, která už 26 let pracuje v sociálních službách v Domově pod hradem Žampach, František Habětínek, zakladatel Sportovního klubu vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI, Domov pro seniory Dubina Pardubice, který se zaměřuje na hledání smyslu i ve třetí etapě života. Cenu za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením obdržela Alena Klapalová, která pracuje již 46 let jako lékařka v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži – Košumberku.

„Slavnostní předávání Duhového křídla je poděkováním všem finalistům, ale i všem, kteří působí v sociální oblasti. Vždyť práce v sociálních službách je velmi náročná a právem si zaslouží úctu a obdiv.  V rámci slavnostního programu vystoupily také tradičně soubory ze zařízení sociálních služeb, které organizátoři vybírají při každoročním festivalu Pod duhovým křídlem a je to vždy velmi emotivní,“ uvedl patron Duhového křídla, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Ocenění finalisté:

Kategorie Profesionál

Miroslava Pražáková

Miroslava PražákováPaní Miroslava Pražáková pracuje již od roku 1992 v  Domově pod hradem Žampach. Od samého počátku pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách, tedy po celou dobu je v úzkém kontaktu s klienty v přímé péči. A ani tak dlouhý čas jí neubral z pracovního elánu a empatie. Všem klientům bez rozdílu věnuje laskavou péči i ve chvílích, kdy ostatním dochází trpělivost. Její vlídnost je lékem na špatnou náladu a její pozitivní přístup k pracovním povinnostem a vůbec k životu je inspirací všem kolegům.

Lidmila Pekařová

Jak žít a nezbláznit se? Na to už více než 33 let odpovídá v rámci své praxe v klinické psychologii, v knihách a na hojně navštěvovaných přednáškách doktorka Lidmila Pekařová, která sedmnáct let působila jako primářka na oddělení rehabilitace v Hamzově dětské léčebně v Luži – Košumberku. V současné době pracuje také jako psycholožka v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ. Je autorkou odborně a čtenářsky příznivě hodnocených publikací, jako je například titul Jak žít a nezbláznit. V letošním roce oslaví 75. narozeniny.

Radka Chudomská

Paní Radka Chudomská pracuje ve Středisku rané péče v Pardubicích jako poradkyně rané péče. Své povinnosti plní vždy s mimořádným nasazením a vcítěním do situace rodin dětí s postižením. Již pět let realizuje projekty na lyžování pro děti se zdravotním handicapem a za tu dobu přivedla k lyžování přes šedesát dětí. Se stejným zapálením realizuje i další sportovní a volnočasové aktivity pro rodiny dětí s handicapem. Její entuziasmus a nasazení nad rámec pracovních povinností jsou obdivuhodné.

Kategorie Dobrovolník/Filantrop

František Habětínek

František HabětínekPan František Habětínek již 16 let pomáhá při rozvoji sportovních aktivit lidí s handicapem a jejich integraci do společnosti. Je zakládajícím členem Sportovního klubu vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI. Každoročně pořádá osm mezinárodních soustředění vozíčkářů. Podílí se také na pořádání dětských dnů pro děti s postižením, vánočních turnajů ve stolním tenise, spolupořádá také turnaj ve stolním tenise v rámci Českého poháru. Pan Habětínek zajišťuje doprovody vozíčkářů na turnaje v České republice i v zahraničí. Je zakladatelem a členem Sportovně technické komise Asociace stolního tenisu vozíčkářů.

Stanislav a Blanka Světlíkovi

Manželé Blanka a Stanislav Světlíkovi vedou již dvacet let Místní organizaci Svazu tělesně postižených v Lanškrouně. Přes své nemalé zdravotní problémy pořádají spoustu sportovních a kulturních akcí, rekondiční pobyty a pravidelná setkávání. Všechny akce jsou vždy perfektně připravené. Členové místní organizace se těší na každé setkání a oceňují množství času a úsilí, které manželé Světlíkovi svým dobrovolnickým aktivitám věnují. Oba dva si vyznamenání za svou dlouholetou práci maximálně zaslouží.

Jan Štorek

Pan Jan Štorek působí jako dlouholetý dobrovolník v Domově seniorů Drachtinka, v Centru Motýl v Hlinsku a v azylovém domě v Hamrech. Přestože je sám v seniorském věku, pravidelně navštěvuje obyvatele těchto zařízení, předčítá jim a pomáhá při transportu nechodících klientů na procházky.

Kategorie Poskytovatel sociálních služeb

Domov pro seniory Dubina Pardubice

Domov seniorů na Dubině v PardubicíchV Domově pro seniory Dubina Pardubice se co nejvíce snaží klientům dopřát domácí prostředí a zajistit svým uživatelům smysluplné aktivity, jako je vyrábění dárečků pro děti z novorozenecké jednotky intenzívní péče a předčítání dětem z mateřských školek. Právě snaha o mezigenerační propojování, o spolupráci a kontakt s rodinami uživatelů a o hledání smyslu i ve třetí etapě života, je to, čím je tento domov jiný a co jej odlišuje od ostatních zařízení tohoto typu.

Domov na zámku Bystré

Domov na zámku Bystré je poskytovatelem služeb pro osoby s mentálním postižením. Díky těmto službám mohou klienti žít víceméně běžným způsobem života. Pracovníci přistupují ke klientům partnersky, podporují klienty v jejich pracovním uplatnění a mimořádně zvládají péči o náročné klienty. Domov rozvíjí také službu chráněného bydlení, které je poskytováno i klientům s vysokou mírou podpory. Pracovníci domova jsou profesionální kvalitně fungující tým, jehož cílem je spokojenost klientů.

Rodinné integrační centrum Pardubice

Rodinné integrační centrum pečuje o rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Výjimečnost pardubického centra tkví zejména v široké škále poskytovaných služeb a ve vysoké profesionalitě personálu. Centrum aktivně seznamuje veřejnost s problematikou poruch autistického spektra, přispívá k její informovanosti a přímo tak ovlivňuje přístup organizací k osobám s poruchou autistického spektra. Centrum bezesporu patří mezi špičková pracoviště v oblasti sociálních služeb.

Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Alena Klapalová

Alena KlapalováAlena Klapalová pracuje již 46 let jako lékařka v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži – Košumberku. Ve svém profesním vývoji dospěla od dětské lékařky až ke špičkovému odborníkovi v oblasti rehabilitace. V minulosti se aktivně podílela na organizaci dětských táborů pro děti s hendikepem, pracovala v Červeném Kříži, ve Svazu diabetiků ve Vysokém Mýtě a spolupracovala s fotbalovým klubem Transporty Chrudim. V pozici náměstka zdravotní péče se podílí na tvorbě koncepce lékařské a rehabilitační péče pro tisíce pacientů, kteří se ročně léčí v Hamzově léčebně.

Jde o nezvykle aktivní a obětavou lékařku, která svým přístupem strhává i ostatní. Dokázala změnit svou lékařskou praxí život mnoha rodinám k lepšímu a doufáme, že ve své práci bude ještě dlouho pokračovat. K jejímu letošnímu významnému životnímu jubileu ji přejeme mnoho sil a životního elánu.

 

Festival „Život je jen náhoda“ se konal tento týden v Tylově domě v Poličce již potřinácté.   Přehlídku vystoupení uživatelů sociálních služeb a organizací pro osoby se zdravotním postižením pořádá Kulturní dům Polička společně s Domovem na zámku Bystré.


„Je radost vidět, jak se uživatelé sociálních služeb Pardubického kraje dokáží radovat a žít kulturou,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péče a neziskový sektor, pod jehož patronací se festival koná. Atmosféra v sále byla i letos úžasná. V publiku byli i studenti Střední odborné školy a odborného učiliště v Poličce, kteří dokázali hlasitým potleskem ocenit vystupující - osoby se zdravotním postižením. Prožívali jejich vystoupení společně s nimi a fandili jim. „Oceňuji také nelehkou práci pracovníků sociálních služeb, kteří úžasné programy se svými uživateli nazkoušeli,“ dodal Pavel Šotola.


V nabitém programu byla vystoupení jak taneční, hudební, tak i dramatická. Společně s vystupujícími si mohli diváci zazpívat filmové melodie či české populární písně, rozhýbali se při tanečních vystoupeních nebo zavzpomínali na své dětství při sledování úryvku z Krkonošských pohádek.


Přítomna byla dramaturgie slavnostního oceňování Duhové křídlo, která si vybírala vystoupení do programu ve svitavské Fabrice letos v září.

 Tento řád stanoví pravidla pro udělování ceny Duhové křídlo 2018.

 

VYHLAŠOVATEL CENY

Vyhlašovateli jsou Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

 

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE

Cena Duhové křídlo 2018 je vyhlášena ve čtyřech kategoriích:

 

I. Profesionál

II. Dobrovolník/Filantrop

III. Poskytovatel sociálních služeb

IV. Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

Cena v kategorii I. Profesionál se uděluje jednotlivcům - pracovníkům zařízení sociálních služeb, neziskových organizací, veřejné správy a dalších subjektů ze sociální oblasti, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Cena v kategorii II. Dobrovolník/Filantrop se uděluje organizacím a jednotlivcům - pečujícím osobám, dobrovolníkům pomáhajícím bez nároku na odměnu osobám nebo organizacím, donátorům a sponzorům.

Cena v kategorii III. Poskytovatel sociálních služeb se uděluje organizacím za výjimečnou kvalitu poskytování služeb klientům se zdravotním postižením.

Cena v kategorii IV. Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením se uděluje jednotlivcům, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

Nominováni mohou být jednotlivci a organizace působící na území Pardubického kraje.

 

NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY

 

Nominace do obou kategorií mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách www.duhovekridlo.cz.

Formuláře lze podat elektronicky na www.duhovekridlo.cz , zaslat na e- mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu NRZP ČR, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice.

Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. května 2018. Pro zařazení návrhu zaslaného poštou je rozhodující datum podací pošty na zásilce. Později odeslané návrhy nebudou zařazeny do hodnocení.

Cenu Duhové křídlo může jednotlivec nebo organizace získat v dané kategorii pouze jednou.

 

POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ A VYHLÁŠENÍ CENY

 

Návrhy na ocenění budou posouzeny komisí složenou ze zástupců Pardubického kraje, NRZP ČR a médií, popř. dalších subjektů. Vítězové v každé kategorii obdrží cenu, kterou navrhl a vytvořil Ak. arch. Miloslav Chaloupka. Další dva nominovaní v každé kategorii obdrží pamětní diplom a drobné dárky.

Výsledky ceny Duhové křídlo 2018 budou slavnostně vyhlášeny a nominovaní oceněni dne 26 září 2018 v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.