Zpět na začátek

PATRON DK

PAVEL ŠOTOLA
Patronem Duhového křídla je pan Pavel Šotola

Organizátoři akce

Partneři akce

Pardubice – Duhové křídlo, tedy ocenění organizací a jednotlivců pracujících v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením, oslavilo letos 10 let v kongresovém sále Paláce Pardubice. Poděkování a ocenění převzali jednotlivci i organizace, u kterých porota ocenila podíl na mimořádně prospěšných aktivitách v této oblasti. O příjemnou atmosféru na vyhlášení se postaralo trio Chanson CouCou.

Duhové křídlo organizují Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje. Porotci každoročně vybírají z mnoha zaslaných nominací z celého Pardubického kraje. „Duhové křídlo je především poděkováním lidem, kteří dobře a obětavě dělají svou práci v sociálních službách a pro osoby se zdravotním postižením. Sice porota vybere v každé kategorii vždy jednoho vítěze, ale poděkování patří všem. Lidé, kteří působí v sociálních službách ať už jako profesionálové nebo dobrovolníci, mají za sebou další perný rok a v mnoha případech byli v mimořádných podmínkách pro své klienty druhou rodinou,“ uvedl předseda poroty, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Mezi profesionály zvítězila Hana Janiková, ředitelka Rodinného Integračního Centra v Pardubicích. Tam se starají nejen o děti s diagnózou poruchy autistického spektra, ale i o jejich soužití s rodinou a dalším okolím. Za zmínku stojí například komunitní služba Homesharing, za kterou tento rok získalo Rodinné integrační centrum cenu Inovace v sociálních službách.

Dalšími finalistkami v této kategorii byly Pavlína Břeňová, která pracuje jako vedoucí pobočky Naděje v sociálně vyloučené lokalitě v České Třebové, kde obětavě pomáhá všem potřebným obyvatelům, a Jitka Kratochvílová z pardubické poradny Národní rady osob se zdravotním postižením.

Mezi dobrovolníky byla oceněna Olga Radimecká, která se ve svém volném čase věnuje skupinám dospělých a malých dětí, s cílem naučit je společně běhat, sportovat a užívat si pohybu. Realizuje také přednášky na téma zdravý životní styl, a cvičení ve fitness. Olga nechybí nikde, kde se potkává pohyb s pomocí potřebným a významně se zapojila také do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.

Dalšími oceněnými finalistkami byly Zdena Brandejsová, vedoucí aliance pro ženy s rakovinou prsu ve Svitavách a Libuše Bombačová ze Svazu tělesně postižených v Heřmanově Městci.

V Kategorii Poskytovatel sociálních služeb bylo letos oceněno Duhovým křídlem Centrum J. J. Pestalozziho, které po 30 letech činnosti patří k největším neziskovkám v Pardubickém kraji a na Vysočině. Organizace poskytuje 10 sociálních služeb a zaměstnává 72 odborníků z řad psychologů, psychoterapeutů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků. Má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, pomáhá obětem trestných činů a v posledních pěti letech poskytuje také služby v oblasti oddlužení. Každoročně jím projde na 2 200 lidí.

Další ceny získaly také Sociálně aktivizační služby organizace Tamtam v Pardubicích za pomoc osobám neslyšícím či nedoslýchavým a Domov Na cestě, který je poskytovatelem komunitních služeb pro osoby s duševním onemocněním.

Cenu Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením převzala Danuše Fomiczewová. Ta byla až do roku 2020 ředitelkou Domova u fontány, kde se za jejího vedení významně zvýšila kvalita poskytovaných služeb. Paní Fomiczewová se i nadále věnuje školení, vzdělávání, a lektorské činnosti týkající se péče o klienty s demencemi a paliativní péče.

Cenu radního Pardubického kraje Pavla Šotoly letos získal Petr Kvapil. Tohoto sedmdesátníka sice v mládí připoutal úraz na vozíček, ale ani to ho neodradilo od vlastního podnikání v opravách kol. Dnes provozuje vlastní cykloservis a zároveň je úspěšným šachistou. „Pan Petr Kvapil je vzorem člověka, pro kterého vozík není překážkou a který i přes své těžké zdravotní postižení dokáže žít život plnohodnotně, jeho přístup k životu je inspirací pro ostatní,“ uvedl Pavel Šotola.

 

Tento řád stanoví pravidla pro udělování ceny Duhové křídlo 2022.

 

VYHLAŠOVATEL CENY

Vyhlašovateli jsou Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

Cena je udílena za významnou činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE

Cena Duhové křídlo 2022 je vyhlášena ve čtyřech kategoriích:

 

I.              Profesionál

II.             Dobrovolník/Filantrop

III.           Poskytovatel sociálních služeb

IV.           Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

Cena v kategorii I. Profesionál se uděluje jednotlivcům – pracovníkům zařízení sociálních služeb, neziskových organizací, veřejné správy a dalších subjektů ze sociální oblasti.

Cena v kategorii II. Dobrovolník/Filantrop se uděluje organizacím a jednotlivcům – pečujícím osobám, dobrovolníkům pomáhajícím bez nároku na odměnu osobám nebo organizacím, donátorům a sponzorům.

Cena v kategorii III. Poskytovatel sociálních služeb se uděluje organizacím za výjimečnou kvalitu poskytování sociálních služeb.

Cena v kategorii IV. Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením se uděluje jednotlivcům, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

Nominováni mohou být jednotlivci a organizace působící na území Pardubického kraje. 

 

NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY

Nominace do obou kategorií mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách www.duhovekridlo.cz .

Formuláře lze podat elektronicky na www.duhovekridlo.cz , zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu NRZP Pardubického kraje, K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí. Kontaktní osobou je Lenka Skokanová, telefon 736 751 202, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Navrhovatel je povinen zajistit písemný souhlas navrhovaného s jeho nominací.

Uzávěrka pro podávání návrhů je 30. června 2022. Pro zařazení návrhu zaslaného poštou je rozhodující datum podací pošty na zásilce. Později odeslané návrhy nebudou zařazeny do hodnocení.

Cenu Duhové křídlo může jednotlivec nebo organizace získat v dané kategorii pouze jednou.

 

POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ A VYHLÁŠENÍ CENY

Návrhy na ocenění budou posouzeny komisí složenou ze zástupců Pardubického kraje, NRZP ČR a médií, popř. dalších subjektů. Vítězové v každé kategorii obdrží cenu, kterou navrhl a vytvořil Ak. arch. Miloslav Chaloupka. Další dva nominovaní v každé kategorii obdrží pamětní diplom a drobné dárky.

Výsledky ceny Duhové křídlo 2022 budou slavnostně vyhlášeny a nominovaní převezmou ocenění dne 22. září 2022 v Pardubicích.

(21.9.2023)

 

Už jedenáct let pořádají Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje slavnostní večer spojený s oceněním těch, kteří pracují v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením. Nejvyšším oceněním je takzvané Duhové křídlo, keramický kachel od sochaře Miroslava Chaloupky se symbolem andělského křídla v pestrých barvách, tak, jako jsou pestré příběhy, které přináší život. Tento týden se udílela Duhová křídla v kulturním centru Fabrika ve Svitavách.

„Stále se přesvědčujeme, že sociální služby by se neobešly bez takzvaných srdcařů, ať už to jsou zaměstnanci, dobrovolníci, filantropové nebo celé dobře vedené organizace. Všichni tito lidé by si zasloužili ocenění. Na Duhovém křídle jsou zastoupeni třemi, které vybrala z nominovaných porota. Dále je předávána Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením a cena radního pro sociální péči. Všem oceněným gratuluji a velmi děkuji, neboť jsou zároveň inspirací pro mnoho dalších lidí,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Letošní ročník předávání cen Duhové křídlo sebou také přinesl nevšední a netradiční překvapení. Tím byly vystavované obrazy autora Tomáše Rybičky, vozíčkáře, který u příležitosti minulých ročníků Duhového křídla získal zvláštní Cenu Pavla Šotoly  již v roce 2017. Tomáš je stále více obdivovaným a žádaným umělcem, jeho díla jsou vystavována v tuzemsku i v zahraničí. Své obrazy, vzhledem k těžkému zdravotnímu postižení, maluje štětcem, který drží ústy. Nejen v rámci výstav budí Tomášova díla stále větší zájem široké veřejnosti, za svou tvorbu získal mnohá uznání  a ocenění. Věříme, že obrazy zaujaly a potěšily hosty dnešního slavnostního odpoledne.

Jednotlivá ocenění:

Kategorie I. – Profesionál

V kategorii Profesionál zvítězil Milan Minář, ředitel sociálních služeb města Lanškroun (první zprava)
V kategorii Profesionál zvítězil Milan Minář, ředitel sociálních služeb města Lanškroun (první zprava)

Milan Minář

Ředitel Sociálních služeb města Lanškroun. Za 17 let pod jeho vedením získal Domov pro seniory mnoho významných cen a uznání. Mezi svými klienty a kolegy je pan Minář velmi oblíbený. S empatií a precizností sobě vlastní dokázal naplnit osobní představu a vizi a vybudoval takové zařízení, kde se všichni cítí dobře, prožívají chvíle klidu, pohody a nezapomenutelných životních okamžiků.

Kategorie II. - Dobrovolník/Filantrop

Oceněni byli pořadatelé Boccia Run Bukovka
Oceněni byli pořadatelé Boccia Run Bukovka

Boccia Run Bukovka z.s.

Organizační tým nadšenců již od roku 2017 pravidelně pořádá charitativní běh Boccia Run Bukovka a získané finanční prostředky z akce jsou opakovaně věnovány tělesně postiženým hráčům bocci ze sportovního klubu Léčebny Košumberk. Projekt samotný spojuje obdivuhodnou touhu sportovat, vítězit a sílu žít, a to i přes všechny životní nesnáze. Motivace pro širokou veřejnost „Pojďte si s námi zaběhat a pomáhejte společně plnit sny handicapovaným boccistům“ opravdu funguje.

Kategorie III. - Poskytovatel sociálních služeb

Vpravo Hana Janíková s Duhovým křídlem pro Rodinné integrační centrum Pardubice
Vpravo Hana Janíková s Duhovým křídlem pro Rodinné integrační centrum Pardubice

Rodinné Integrační Centrum z. s. Pardubice

Zabývá se službami pro osoby a rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra od raného věku až do věku 64 let v celém kraji. Poskytuje sociální pomoc a podporu v oblasti rané péče, sociálně aktivizačních služeb, sociální rehabilitace a osobní asistence, a dále nabízí integrační a aktivizační činnosti rodinám s dětmi se zdravotním postižením. Uplatňuje inovativní postupy a metody jako Homesharing, metodu na trénink a podporu činnosti mozku Infra-Low  Frequency Neurofeedback nebo kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře.

Kategorie IV. - Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Cenu Michala Hašta dostala Blanka Brandová ze Střediska rané péče
Cenu Michala Hašta dostala Blanka Brandová ze Střediska rané péče

Blanka Brandová

Spoluzakladatelka a dlouholetá ředitelka Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Její práce je pro ni zároveň koníčkem, a nejen to je záruka stoprocentní kvality a úrovně poskytovaných služeb. Pro rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením je obrovskou inspirací a motivací, především však doslova „hnacím motorem“. A jen díky ní se nevzdávají…Sama má dceru s těžkým zdravotním postižením, přesto anebo právě proto, už dokázala pomoci stovkám rodin v podobně tíživé životní situaci. Paní Blanka se řídí pravidlem, že vždy se dá něco dělat.

Cena radního Pavla Šotoly:

Radní Pavel Šotola předal zvláštní cenu Lence Kořínkové
Radní Pavel Šotola předal zvláštní cenu Lence Kořínkové

Lenka Kořínková

Již více než pět let se paní Lenka Kořínková s velkým zájmem a nasazením věnuje profesionální pomoci rodičům a dalším rodinným příslušníkům lidí, kterým do života vstoupilo duševní onemocnění. S podporou organizace Péče o duševní zdraví v roce 2014 založila na Chrudimsku svépomocnou skupinu pro rodiče a rodinné příslušníky. O skupinu byl takový zájem, že před čtyřmi lety vznikla skupina druhá a nyní paní Lenka pomáhá za podpory Pardubického kraje „rozběhnout“ také další skupiny v ostatních okresech Pardubického kraje.

 

Tento řád stanoví pravidla pro udělování ceny Duhové křídlo 2023.

 

VYHLAŠOVATEL CENY

Vyhlašovateli jsou Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

Cena je udílena za významnou činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE

Cena Duhové křídlo 2023 je vyhlášena ve čtyřech kategoriích:

 

I.              Profesionál

II.             Dobrovolník/Filantrop

III.           Poskytovatel sociálních služeb

IV.           Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

Cena v kategorii I. Profesionál se uděluje jednotlivcům – pracovníkům zařízení sociálních služeb, neziskových organizací, veřejné správy a dalších subjektů ze sociální oblasti.

Cena v kategorii II. Dobrovolník/Filantrop se uděluje organizacím a jednotlivcům – pečujícím osobám, dobrovolníkům pomáhajícím bez nároku na odměnu osobám nebo organizacím, donátorům a sponzorům.

Cena v kategorii III. Poskytovatel sociálních služeb se uděluje organizacím za výjimečnou kvalitu poskytování sociálních služeb.

Cena v kategorii IV. Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením se uděluje jednotlivcům, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

Nominováni mohou být jednotlivci a organizace působící na území Pardubického kraje. 

 

NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY

Nominace do obou kategorií mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách www.duhovekridlo.cz .

Formuláře lze podat elektronicky na www.duhovekridlo.cz , zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu NRZP Pardubického kraje, K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí. Kontaktní osobou je Lenka Skokanová, telefon 736 751 202, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Navrhovatel je povinen zajistit písemný souhlas navrhovaného s jeho nominací.

 

Uzávěrka pro podávání návrhů je 30. června 2023. Pro zařazení návrhu zaslaného poštou je rozhodující datum podací pošty na zásilce. Později odeslané návrhy nebudou zařazeny do hodnocení.

 

Cenu Duhové křídlo může jednotlivec nebo organizace získat v dané kategorii pouze jednou.

 

POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ A VYHLÁŠENÍ CENY

Návrhy na ocenění budou posouzeny komisí složenou ze zástupců Pardubického kraje, NRZP ČR a médií, popř. dalších subjektů. Vítězové v každé kategorii obdrží cenu, kterou navrhl a vytvořil Ak. arch. Miloslav Chaloupka. Další dva nominovaní v každé kategorii obdrží pamětní diplom a drobné dárky.

Výsledky ceny Duhové křídlo 2023 budou slavnostně vyhlášeny a nominovaní převezmou ocenění dne 20. září 2023 ve Svitavách.

 

Tento řád stanoví pravidla pro udělování ceny Duhové křídlo 2024.

 

Cenu Duhové křídlo uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje v jednotlivých kategoriích navrženým subjektům za mimořádnou aktivitu, čin nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním. 

 

VYHLAŠOVATEL CENY

Vyhlašovateli jsou Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

Cena je udílena za významnou činnost v sociální oblasti a činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním.

 

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE

Cena Duhové křídlo 2024 je vyhlášena ve čtyřech kategoriích:

 

I.              Profesionál

II.             Dobrovolník / Filantrop

III.           Poskytovatel sociálních služeb

IV.           Cena Michala Hašta za celoživotní / mimořádnou práci ve prospěch osob se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním

 

 Nominováni mohou být jednotlivci a organizace působící na území Pardubického kraje. 

 

NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY

Nominace do obou kategorií mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách www.duhovekridlo.cz .

Formuláře lze podat elektronicky na www.duhovekridlo.cz , zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Kontaktní osobou je Lenka Skokanová, koordinátorka NRZP ČR pro Pardubický kraj, telefon 736 751 202, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Uzávěrka pro podávání návrhů je 30. června 2024. Později podané návrhy nebudou zařazeny do hodnocení.

 

Cenu Duhové křídlo může jednotlivec nebo organizace získat v dané kategorii pouze jednou.

 

POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ A VYHLÁŠENÍ CENY

Návrhy na ocenění budou posouzeny komisí složenou ze zástupců Pardubického kraje, NRZP ČR Pk, popř. dalších subjektů.

Vítězové v každé kategorii obdrží keramickou kachli s motivem Duhového křídla, kterou navrhl a vytvořil Ak. arch. Miloslav Chaloupka.

Další dva finalisté v každé kategorii obdrží keramickou cenu.

Výsledky ceny Duhové křídlo 2024 budou slavnostně vyhlášeny a nominovaní své ceny převezmou dne 18. září 2024 v Pardubicích.