Zpět na začátek

PATRON DK

PAVEL ŠOTOLA
Patronem Duhového křídla je pan Pavel Šotola

Organizátoři akce

Partneři akce

 

Tento řád stanoví pravidla pro udělování ceny Duhové křídlo 2020.

 

VYHLAŠOVATEL CENY

Vyhlašovateli jsou Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

 

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE

Cena Duhové křídlo je vyhlášena ve čtyřech kategoriích:

 

I.              Profesionál

II.             Dobrovolník/Filantrop

III.           Poskytovatel sociálních služeb

IV.           Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

Cena v kategorii I. Profesionál se uděluje jednotlivcům - pracovníkům zařízení sociálních služeb, neziskových organizací, veřejné správy a dalších subjektů ze sociální oblasti, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Cena v kategorii II. Dobrovolník/Filantrop se uděluje organizacím a jednotlivcům - pečujícím osobám, dobrovolníkům pomáhajícím bez nároku na odměnu osobám nebo organizacím, donátorům
a sponzorům.

Cena v kategorii III. Poskytovatel sociálních služeb se uděluje organizacím za výjimečnou kvalitu poskytování služeb klientům se zdravotním postižením.

Cena v kategorii IV. Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením se uděluje jednotlivcům, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Nominováni mohou být jednotlivci a organizace působící na území Pardubického kraje. 

 

NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY

Nominace do obou kategorií mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách www.duhovekridlo.cz .

Formuláře lze podat elektronicky na www.duhovekridlo.cz , zaslat na e- mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu NRZP ČR, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Kontaktní osoba Lenka Skokanová, telefon 736 751 202.

Navrhovatel je povinen zajistit písemný souhlas navrhovaného s jeho nominací.

Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. května 2020. Pro zařazení návrhu zaslaného poštou je rozhodující datum podací pošty na zásilce. Později odeslané návrhy nebudou zařazeny do hodnocení.

Cenu Duhové křídlo může jednotlivec nebo organizace získat v dané kategorii pouze jednou.

 

POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ A VYHLÁŠENÍ CENY

Návrhy na ocenění budou posouzeny komisí složenou ze zástupců Pardubického kraje, NRZP ČR
a médií, popř. dalších subjektů. Vítězové v každé kategorii obdrží cenu, kterou navrhl a vytvořil Ak. arch. Miloslav Chaloupka. Další dva nominovaní v každé kategorii obdrží pamětní diplom a drobné dárky.

Výsledky ceny Duhové křídlo 2020 budou slavnostně vyhlášeny a nominovaní oceněni dne 30. září 2020 v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.

Vážený pane Šotolo,

dovolte mi nejprve Vám poděkovat za patronství nad Duhovým křídlem, kterého se ujímáte.

Do role patrona vstupujete poté, co nás na sklonku loňského roku opustila dlouholetá patronka tohoto festivalu a podporovatelka činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, paní Táňa Fišerová.  S jakými pocity do této role vstupujete?

Odchod Táni Fišerové mne osobně velmi zasáhl. Byť jsme se potkali pouze několikrát, bylo to vždy velmi milé a vřelé setkání. Přebírat pomyslnou štafetu po takové osobnosti, která okolo sebe vždy šířila dobro, je pro mne zavazující. Proto si nabídky být patronem Duhového křídla obzvlášť cením a doufám, že tento „peloton“ povedu stejně upřímně a zodpovědně jako ona.

Co pro Vás znamená převzít záštitu nad Duhovým křídlem a být jeho patronem?

Duhové křídlo je v Pardubickém kraji nejvyšší ocenění za práci v sociální oblasti pro osoby se zdravotním postižením. A já si práce všech, kteří v této oblasti pracují, nesmírně vážím a jsem vděčný za každého člověka s dobrým srdcem, který není lhostejný ke svému okolí. Zaštiťovat takovou akci svým jménem je, jak jsem již říkal v předešlé odpovědi, závazek, na druhou stranu ale i příležitost ocenit a setkat se s dobrými lidmi, kteří vědí, o čem skutečný život je.

Můžeme se v souvislosti s dalším ročníkem Duhového křídla těšit na nějaké překvapení?

Každý ročník Duhového křídla má svůj doprovodný program, který je sestavován z vystoupení klientů organizací sociálních služeb. V loňském roce jsme do programu poprvé zařadili společné mezigenerační vystoupení žákyň Základní a praktické školy Lanškroun se smíšeným seniorským pěveckým sborem Návrat. Umělecký zážitek z vystoupení byl okouzlující, všichni protagonisté si ho nesmírně užili, stejně jako publikum. A v tomto duchu bychom chtěli překvapit oceněné a pozvané hosty i letos.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji vše dobré.

Romana Fricová, redaktorka DK

 

Svitavy – Duhové křídlo, tedy ocenění organizací a jednotlivců pracujících v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením, se letos konalo už po deváté. Hostila ho svitavská Fabrika a tak jako jiné akce, bylo trochu ochuzeno vlivem koronavirových opatření. Tradičně vystupující soubory ze sociálních služeb nahradila vokální skupina SYxtet, která se postarala o slavnostní atmosféru. O to víc měli všichni radost, že se po dlouhé době zase potkávají. 

 

Duhové křídlo organizují Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) Pardubického kraje. Jejich zástupci vybírají z nominací, které každý rok dorazí porotě, letos jich bylo celkem 35. „Duhové křídlo je především poděkováním lidem, kteří dobře a obětavě dělají svou práci v sociálních službách a pro osoby se zdravotním postižením. Sice porota vybere v každé kategorii vždy jednoho vítěze, ale poděkování patří všem. Lidé, kteří se pohybují v sociálních službách ať už jako profesionálové nebo dobrovolníci, mají za sebou perný rok a zaslouží si uznání za to, jak zvládali tuto práci v mimořádných podmínkách,“ uvedl předseda poroty, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

 

Mezi profesionály zvítězila Petra Macháčková, která 10 let pracuje v KŘIŽOVATCE handicap centru jako vedoucí denního centra sociálních služeb. Obětavě se věnuje každému z klientů či rodinných příslušníků, kteří se na ni s důvěrou obracejí. V neziskovém sektoru naplňuje nepsané pravidlo, že jeden zaměstnanec zvládá práci přinejmenším tří různých oborů. Tuto skutečnost potvrdila svým nasazením v projektu Nová Křižovatka, když ze všech sil pomáhala budovat společný sen o novém komunitním centru pro osoby se zdravotním postižením.

 

 

V kategorii Dobrovolník / Filantrop získal Duhové křídlo Vratislav Příhoda. Je dlouholetým dobrovolníkem a předsedou výkonné rady Oblastního spolku Českého červeného kříže Chrudim. Je to člověk, který s neutuchajícím zájmem a nasazením pomáhá lidem okolo sebe a všem potřebným, je velice organizačně schopný, rychlý, efektivní a se skvělými nápady. Dlouhodobě se věnuje realizaci aktivity Sociální šatník. V době pandemie zřídil a vedl krizovou linku pomoci. Společně s ostatními dobrovolníky se zapojil do pomoci osobám nejohroženějším, kterým se tak velmi rychle dostalo tolik potřebné péče a podpory.

 

 

Mezi poskytovateli sociálních služeb vystoupila na nejvyšší stupínek Oblastní charita Pardubice. Ta už 25 let zajišťuje rozmanité sociální služby napříč cílovými skupinami klientů. Její pracovníci v rámci pečovatelské služby a osobní asistence pomáhají seniorům a zdravotně postiženým, pečujícím osobám pak formou odlehčovací terénní, ambulantní i pobytové služby. V rámci střediska Služeb pro rodiny s dětmi mají připravené Sociálně aktivizační služby pro rodiny v nepříznivé sociální situaci, Služby pro pěstouny či Klub dětí. Velmi potřebnou pomocí je pak Domácí hospicová péče, práce Rodinných center a mnoho dalších služeb a aktivit. Pracovníci Oblastní charity Pardubice vždy a za každé okolnosti hledají způsoby jak pomoci každému zájemci o službu a každý ze zaměstnanců je kompetentním člověkem, se srdcem na správném místě. 

 

 

Cenu Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením převzal Milan Pešek. Ten je už mnoho let ředitelem organizace Křižovatka handicap centrum, které pomáhá osobámse zdravotním postižením. Od roku 2008 je předsedou NRZP ČR pro Pardubický kraj. Podílí se na komunitním plánování Magistrátu města Pardubic, kde se především zasloužil o zlepšení individuální dopravy pro vozíčkáře, v současné době by se rád věnoval oblasti dostupného bydlení pro OZP v Pardubicích.  Angažuje se v oblastech bezbariérovosti, pracovní rehabilitace a podmínek pro osoby v poúrazových stavech. Podílel se na realizaci projektu a vybudování centra služeb Nová křižovatka, které slouží jako zázemí lidem na vozíku a s těžkým, mnohdy kombinovaným postižením.

 

 

Cenu Pavla Šotoly pak obdržel handicapovaný sportovec, úspěšný stolní tenista Jiří Suchánek. Ten ve svých 12 letech utrpěl po autonehodě poranění krční páteře s následným ochrnutím všech čtyř končetin. Po rehabilitaci v Hamzově odborné léčebně a pražském Centru Paraple se během 3 let stal téměř soběstačným a po absolvování kurzů v r. 2003 se stal instruktorem soběstačnosti pro pacienty krátce po úrazu míchy Krajské nemocnice Liberec. V současné době vede besedy, školí rehabilitační pracovníky, působí jako instruktor soběstačnosti na Spinální rehabilitační jednotce v Hamzově odborné léčebně a pracuje ve firmě Kury na výrobu invalidních mechanických vozíků.

Od roku 2007 působí v reprezentaci stolního tenisu České republiky. Před pěti lety na paralympiádě v Riu vybojoval třetí místo, letos získal v Tokiu bronzovou medaili ve stolním tenisu ve čtyřhře spolu se svým kolegou Petrem Svatošem.

 

 

 

 

Finalistky kategorie Profesionál

-        Petra Macháčková 

-        Martina Petelíková pracuje ve Středisku rané péče v Pardubicích

-        Jaroslava Chocherčáková pracuje jako vedoucí sociálních služeb školy Svítání

 

Finalisté kategorie Dobrovolník / Filantrop

-        Vratislav Příhoda 

-        Ivana Rokosová pořádá běh na podporu Domácího hospice sv. Michaela Oblastní charity Polička

-        Iva Hovorková Malinová se dlouhodobě zasazuje o integraci dětí s postižením

            

Finalisté kategorie Poskytovatel sociálních služeb

-        Oblastní charita Pardubice    

-        Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

-        Charita Svitavy

 

Tento řád stanoví pravidla pro udělování ceny Duhové křídlo 2021.

 

VYHLAŠOVATEL CENY

Vyhlašovateli jsou Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

 

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE

Cena Duhové křídlo 2021 je vyhlášena ve čtyřech kategoriích:

 

I.              Profesionál

II.             Dobrovolník/Filantrop

III.           Poskytovatel sociálních služeb

IV.           Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

Cena v kategorii I. Profesionál se uděluje jednotlivcům – pracovníkům zařízení sociálních služeb, neziskových organizací, veřejné správy a dalších subjektů ze sociální oblasti, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Cena v kategorii II. Dobrovolník/Filantrop se uděluje organizacím a jednotlivcům – pečujícím osobám, dobrovolníkům pomáhajícím bez nároku na odměnu osobám nebo organizacím, donátorům a sponzorům.

Cena v kategorii III. Poskytovatel sociálních služeb se uděluje organizacím za výjimečnou kvalitu poskytování služeb klientům se zdravotním postižením.

Cena v kategorii IV. Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením se uděluje jednotlivcům, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

Nominováni mohou být jednotlivci a organizace působící na území Pardubického kraje. 

 

NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY

Nominace do obou kategorií mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách www.duhovekridlo.cz .

Formuláře lze podat elektronicky na www.duhovekridlo.cz , zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu NRZP Pardubického kraje, K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí. Kontaktní osobou je Lenka Skokanová, telefon 736 751 202, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Navrhovatel je povinen zajistit písemný souhlas navrhovaného s jeho nominací.

Uzávěrka pro podávání návrhů je 30. června 2021. Pro zařazení návrhu zaslaného poštou je rozhodující datum podací pošty na zásilce. Později odeslané návrhy nebudou zařazeny do hodnocení.

Cenu Duhové křídlo může jednotlivec nebo organizace získat v dané kategorii pouze jednou.

 

POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ A VYHLÁŠENÍ CENY

Návrhy na ocenění budou posouzeny komisí složenou ze zástupců Pardubického kraje, NRZP ČR a médií, popř. dalších subjektů. Vítězové v každé kategorii obdrží cenu, kterou navrhl a vytvořil Ak. arch. Miloslav Chaloupka. Další dva nominovaní v každé kategorii obdrží pamětní diplom a drobné dárky.

Pokud epidemiologická situace dovolí, budou výsledky ceny Duhové křídlo 2021 slavnostně vyhlášeny a nominovaní oceněni dne 22. září 2021 v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.