Zpět na začátek

PATRON DK

PAVEL ŠOTOLA
Patronem Duhového křídla je pan Pavel Šotola

Organizátoři akce

Partneři akce

Pardubice – Ocenění Duhové křídlo pro jednotlivce a organizace pracující v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením se letos na rozdíl od minulých sedmi ročníků uskutečnilo v komorním aranžmá. Přesto vítězové nepřišli o slavnostní atmosféru. Ceny letos převzali Pavel Zbroj z Oblastní charity Pardubice, Miloslav Koutský z Přepravy pro hendikepované a za organizace Centrum sociální péče města Žamberk. Cenu Michala Hašta získala Jaroslava Koukalová, předsedkyně Svazu tělesně postižených ČR v Heřmanově Městci a Cenu Pavla Šotoly Jaromír Krpálek z České abilympijské asociace.

U vzniku ocenění Duhové křídlo stál před osmi lety radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.  „Náš cíl je stále stejný. Poděkování mimořádně obětavým lidem v sociálních službách, vyzdvižení a sdílení dobré praxe a inspirace pro ostatní. Letos porota vybírala z 51 nominací,“ řekl radní Šotola.


Vítězem kategorie Profesionál je Pavel Zbroj

 

Pavel Zbroj pracuje v Oblastní charitě Pardubice, kde působí jako pracovník v sociálních službách. Dokáže plně reflektovat potřeby svých klientů, a to i těch v terminálním stadiu nejrůznějších onemocnění. Mnohdy pomáhá nad rámec svých pracovních povinností a svou práci vykonává srdcem.

Ocenění v této kategorii získala také Kateřina Kolínská, která působí jako vedoucí střediska organizace Péče o duševní zdraví v Pardubicích a Milan Pešek, dlouholetý ředitel Křižovatky HC, organizace pomáhající osobám se zdravotním postižením.

 

 

V kategorii Dobrovolník/filantrop zvítězil Miloslav Koutský

 

Milan Koutský je už 16 let řidičem vozidla „Přepravy pro handicapované“. Mimo své zaměstnání více než 10 let doprovází handicapované děti, pacienty z Luže Košumberku a další na různá sportovní klání. Díky jeho znalostem bezbariérového prostředí mají vozíčkáři možnost opustit své domovy a poznat spousty zajímavých a krásných míst.

Ocenění v této kategorii také získali učitelka Lea Bednaříková, která zorganizovala sbírku pro nemocnou maminku jednoho ze svých žáků a Milan Marek, který nezištně pomáhá klientům v zařízení pro osoby s Alzheimerovou nemocí a jako dobrovolník dochází do denního centra Péče o duševní zdraví v Pardubicích.

 

Kategorii Poskytovatel ovládlo Centrum sociální péče města Žamberk

 
Centrum sociální péče města Žamberk poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby s cílem umožnit lidem s postižením žít běžným způsobem, aby mohli setrvat v jejich domácím prostředí, při zachování jejich přirozených aktivit, zvyků nebo rituálů. Cílovou skupinou jsou lidé trpící chronickým onemocněním, lidé upoutaní na lůžko, vozíčkáři, senioři trpící demencí, lidé s duševním onemocněním nebo mentálním postižením, nevidomí.

Ocenění v této kategorii získaly také Domov u fontány v Přelouči, který již více než 50 let poskytuje služby seniorům, lidem s demencí a v pokročilém stadiu Azheimerovy nemoci, a Sociální služby Česká Třebová za široké spektrum služeb jak v Domově pro seniory, tak ve stacionářích, odlehčovacích a pečovatelských službách.

 

Cena Michala Hašta pro Jaroslavu Koukalovou

 

Za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením byla oceněna Jaroslava Koukalová. Ta již téměř 30 let působí ve Svazu tělesně postižených ČR. Od roku 2006 vede Klub aktivních seniorů při místní organizaci Heřmanův Městec. S neutuchajícím entusiasmem a plným nasazením organizuje různorodé aktivity, jako jsou oblíbené rekondiční pobyty pro osoby s postižením horních a dolních končetin či osteoporózy a další akce. Vše vykonává s plným nasazením i přes to, že se v posledních letech starala o velmi těžce nemocného manžela.

 

Cena radního Pavla Šotoly pro Jaromíra Krpálka

 


Jaromír Krpálek je vizionář, který se stále snaží své nápady převést do reality, a to i přes to, že je 40 let je na invalidním vozíku. Byl u zrodu firmy TITAN, předchůdce jeho současné firmy K2P, která poskytuje náhradní plnění a zaměstnává osoby se zdravotním postižením v různých oborech. V roce 1997 se zasloužil o založení České abilympijské asociace. Posláním této organizace je především pomáhat lidem s postižením a bořit tak bariéry mezi světy zdravých a hendikepovaných. V průběhu let se spolek stal jedním z největších zaměstnavatelů lidí se zdravotním postižením v Pardubicích. V současné době zde pracuje více než 60 lidí s postižením na nejrůznějších pozicích, od pekařů až po administrativní činnosti. Jeho přístup k životu, chuť tvořit nové věci a neuvěřitelný životní optimismus jsou inspirací pro zdravé i postižené.

 

 

Cenu organizátorů dostal Pavel Šotola

Překvapením na závěr bylo ocenění organizátorů soutěže pro radního Pavla Šotolu, který se věnuje sociální péči a neziskovému sektoru. „Je to člověk, který stál spolu s Národní radou osob se zdravotním postižením u zrodu ocenění Duhové křídlo a který posouvá celou oblast sociální péče v Pardubickém kraji na novou úroveň. Na celostátních setkáních často slyšíme, že by také chtěli takového Pavla Šotolu. Je fakt, že jeho výsledky jsou nezpochybnitelné. Namátkou třeba koncept podpory neziskovek formou takzvané Burzy filantropie, přesun dvou třetin klientů organizací pro osoby s mentálním a duševním onemocněním do komunitního bydlení, přesun dětí z dětských domovů a dětských center do běžných domácností nebo třeba systematická podpora pro sociální podnikání,“ uvedla při předání posledního Duhového křídla Radka Svatošová z Národní rady osob se zdravotním postižením.