Zpět na začátek

PATRON DK

PAVEL ŠOTOLA
Patronem Duhového křídla je pan Pavel Šotola

Organizátoři akce

Partneři akce

V polovině června se sešla porota složená zejména ze zástupců Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, která ze 70 nominovaných vybrala 10 finalistů Duhového křídla 2017.

„Jako každý rok bylo velmi obtížné vybrat z tak velkého množství zajímavých návrhů. Obzvlášť při výběru v kategorii Dobrovolník/filantrop jsme měli občas slzy v očích, protože jsme se setkali se spoustou dojemných a inspirativních příběhů.“ řekla členka poroty a organizátorka akce Radka Svatošová.

Vybraní finalisté budou kontaktováni, ovšem velký dík za svou záslužnou činnost si zaslouží všichni nominovaní. Již pátý ročník udílení ceny Duhové křídlo za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením se uskuteční 11. října 2017 v ABC klubu v Pardubicích. Organizátory této akce jsou Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

 

Návrhy na udělení ceny DUHOVÉ KŘÍDLO 2017 – celkem 70 nominací

Kategorie č. I Profesionál – 18 nominací

Mgr. Gabriela Bělková, počet nominací: 4

Ředitelka integrační školky a rehab. centra LENTILKA- zasloužila se o rozvoj pracovišť pro děti s postižením od raného věku včetně služby sociální prevence. Velkou zásluhu má na vzniku  a rozvoji služeb pro cílovou skupinu osob s diagnózou PAS-poruchy  autistického spektra, intenzivně se věnuje regionální  a krajské sociální politice pro osoby s postižením.

Pavel Bosák, počet nominací: 1

Od vzniku Ergocentra v Nemocnici Pardubice pracoval pan Bosák více než dvacet let jako poradce pro čerstvé pacienty po operacích, úrazech a pomáhal jim využít schopnosti, které jim zůstaly. Prostřednictvím pracovní rehabilitace v dílnách pomáhal pacientům, aby se lépe dostali do běžného života. Pacienty podporoval i psychicky- vyprávěl jim svůj příběh. Přestože je sám téměř celý život upoután na invalidní vozík, obětavě pomáhal lidem se zdravotním postižením a do svého odchodu do důchodu.

Mgr. Blanka Brandová, počet nominací: 1

Paní  Mgr. Blanka Brandová je jedním ze zakládajících členů Rané péče v Pardubicích. Je  oceňována za svou lidskost a profesionalitu, odborné znalosti a kompetence v oblasti sociálních služeb.

Václav Čermák, počet nominací: 1

Pan Čermák pracuje v Domově u fontány Přelouč jako rehabilitační a aktivizační pracovník. Pro klienty zavedl například ranní skupinové cvičení, o které je mezi klienty velký zájem. V rámci in individuálního cvičení pomáhá především klientům s diagnózou  roztroušené sklerózy a klientům po mozkové mrtvici. Díky jeho rehabilitaci začali znovu chodit klienti, kteří byli přijmutí jako ležící. S jeho prací jsou velmi spokojeni nejen klienti, ale i jejich rodiny.

Zdeněk Melichar, počet nominací: 1

Pan Melichar pracuje ve ZŠ a PŠ Svítání  a nominován je za dlouholeté vedení uměleckého soubou, ve kterém se angažují lidé s handicapem.

Mgr. Lucie Kovaříková, Dis, počet nominací: 1

Paní Kovaříková pracuje již velmi dlouho v sociálních službách a tato práce je jí zároveň posláním. Pro klienti udělá možné i nemožné, pracovat s ní je velmi inspirativní. Pracuje s naprostou lehkostí a profesionalitou.

Jana Kučerová, počet nominací: 1

Paní Kučerová pracuje v Donově u fontány od roku 2010 jako pracovník v sociálních službách, a to na oddělení se zvláštním režimem, kde je péče o klienty velmi náročná. Dokáže oddělení prozářit optimismem a dobrou náladou. Umí velmi dobře spolupracovat jak s klienty, tak s personálem. Ochotně pomáhá i rodinám klientů. Paní Kučerová ráda přijede i ve volném čase  na různé akce Domova u fontány, zahraje na housle, přináší vypěstované bylinky a květiny. V letošním roce se po dlouhém váhání rozhodla odejít do důchodu, ale bude za klienty stále docházet jako dobrovolnice.

Markéta Hujerová, počet nominací: 1

Paní Hujerová pracuje ve ZŠ a PŠ Svítání  a nominována je za dlouholeté vedení uměleckého souboru, ve kterém se angažují lidé s handicapem.

Bc. Edita Moučková, počet nominací: 2

Paní Moučková pracuje na Krajském úřadu v Pardubicích. Již u svého předchozího zaměstnavatele  - MěÚ Holice, kde pracovala jako sociální pracovnice, byla ochotná, lidská, empatická a hlavně fundovaná. Je mimořádně pracovitá, má výborný organizační talent a je radost s ní spolupracovat.

Hana Němcová, počet nominací: 1

Paní Němcová spolupracuje se zapsaným spolkem  Poruchy autistického spektra v Ústí nad Orlicí. Má velké srdce, působí na ostatní pozitivně, je poctivá a milá. Je ale i profesionálem se smyslem pro pečlivost a organizaci. Pro klienty je ochotná fungovat dvacet čtyři hodin denně. Je ochotná si stále zvyšovat a doplňovat kvalifikaci.

Michaela Panáková, počet nominací: 1

Paní Panáková pracuje v o.p.s. Rytmus Východní Čechy jako sociální pracovnice, která pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním. Učí klienty samostatnosti v běžném životě. Ke každému uživateli přistupuje individuálně, dodržuje "občanský přístup"- uživatele motivuje k zajištění svých práv a plnění z nich plynoucích povinností. Klienty motivuje k aktivnímu přístupu k vlastnímu okolí. Je spolehlivá, ochotná vůči pracovnímu kolektivu.

Mgr. Radka Pochobradská, počet nominací: 1

Paní Pochobradská pracuje od roku 2015 jako vedoucí odboru sociálních věcí na OSV MěÚ Pardubice. Má velmi lidský přístup při jednání s lidmi s postižením, ochotně předává potřebné informace a vždy si udělá na klienty čas. Pokud město řeší bezbariérovost, nejdříve vše konzultuje s lidmi se zdravotním postižením.

Gabriela Piwowarská, počet nominací: 1

Paní Piwowarská je zaměstnána v Domově Simeon, SKP Centrum, o.p.s., jako zdravotní sestra, již od roku 2010.Nominace je poděkováním za dlouholetou práci v našem domově. Oceňována je za svou  profesionalitu, empatii vůči klientům- seniorům a lidem se zdravotním postižením. Práce je pro paní Piwowarskou stále koníčkem  a ochotně se zapojuje do aktivizace klientů.

Jitka Svobodová, počet nominací: 1

Paní Svobodová pracovala jako pečovatelka, okrsková sestra koordinátorka více než  32 let. Vždy odváděla kvalitní a profesionální práci. Uplatnila se především  v terénu a stala se i velkou propagátorkou práce v terénu. Nikdy se neváhala, pokud to bylo třeba, zapojit do přímé péče o klienta. Po odchodu do důchodu pečuje o zdravotně postiženého manžela, jeho a svou maminku. Věnuje se také přednášení "Dobré praxe" ve spolupráci se společností QQT.

Kategorie II Dobrovolník/Filantrop – 23 nominací

Mgr. Petr Dohnal, počet nominací: 2

Pan Dohnal v pozici ředitele Východočeského divadla dlouhodobě podporuje organizace osob se zdravotním postižením a poskytovatele soc. služeb a vychází jim vstříc při pořádání benefičních a jiných akcích. Zároveň je filantropem, který podporuje lidi se zdravotním postižením v rámci Lions clubu, kterého je aktivním členem, Lions club se zaměřuje na pomoc slabozrakým a nevidomým lidem. Tento klub podporuje jak z vlastních zdrojů, tak i sháněním sponzorských darů, které jsou stoprocentně využity  pro potřebné.

Eva Eliášová, počet nominací:1

Paní Eliášová se každodenně vzorně stará o zdravotně postižené seniory, chodí s nimi na procházky a mimořádně se jim věnuje.

Ladislav Kratochvíl- není z Pardubického kraje- počet nominací:1

Pan Kratochvíl se věnuje osvětě týkající se postižení sluchu. Provozuje webové stránky www.kochlear.cz, které si vybrala Národní knihovna k archivaci, jako kulturní dědictví národa. Je také redaktorem Helpnetu, blogerem na "Ztlumeno". Ochotně a zdarma poskytuje poradenství práce s počítačem.

Lenka Kolářová, počet nominací:2

Slečna Kolářová spolupracuje na akcích pořádaných spolkem Poruchy autistického spektra. Působí zde jako dobrovolník v péči o děti a mladé dospělé s různým typem a stupněm postižení. Je energická, zkušená, samostatná. Učí klienty novým dovednostem . Je ochotná se nadále vzdělávat .Je spolehlivá a zodpovědná, dobrosrdečná.

Miroslav Kutík, počet nominací :2

Pan Kutík působí jako dobrovolník ve spolku Poruchy autistického spektra Ústí nad Orlicí. Působí především jako fotograf  a pořizuje jedinečné snímky z akcí. Umí vymyslet program pro klienty, zabaví jak děti , tak dospělé klienty. Působí na táborech pořádaných pro klienty. Umí naslouchat, přijmout radu. Sám má zdravotní problémy a přesto pomáhá s nadšením a elánem druhým lidem. Má srdce na pravém místě.

Markéta Matějková, počet nominací: 1

Nominace paní Matějkové za systematickou podporu školy Svítání, která je i motivační v podobě zaměstnávání klientů se zdravotním postižením.

Lucie Masopustová, počet nominací: 1

Nominace paní Masopustové  za systematickou podporu školy Svítání, která je i motivační v podobě zaměstnávání klientů se zdravotním postižením.

Hana Němcová, počet nominací : 2

Paní Němcová dlouhodobě spolupracuje se spolkem Poruchy autistického spektra. Působí jako dobrovolník v péči o děti a mladé dospělé s různým typem postižení. Je velmi energická, optimistická, umí zvládnout snad každého klienta. Na akcích spolku pomáhá jako zdravotník, asistent pedagoga, osobní asistent. Ochotně se účastní všech táborů, víkendových pobytů a to takových, kde je třeba o klienty náročná celodenní péče. Je příkladně svědomitá a zodpovědná a ochotna se vzdělávat.

Marie Panáková, počet nominací: 1

Paní Panáková pracuje v o.p.s. Rytmus Východní Čechy již 7 let jako dobrovolník. Pomáhá při beneficích a jiných akcích- vylepuje plakáty, zve sponzory, koordinuje dobrovolníky, pomáhá s úklidem po akcích. Pomáhá jako dobrovolník i v organizaci Bílý kruh bezpečí.

František Švadlenka, počet nominací: 3

Pan Švadlenka je dlouhodobý dobrovolný funkcionář STP. I přes své vlastní zdravotní problémy si vždy najde čas na práci pro druhé. Od roku 1991 organizoval a vedl rekondiční pobyty, je členem krajského výboru NRZP Pardubice a  v roce 2006 byl zvolen předsedou krajské organizace STP pro Pardubický kraj. Od roku 1979 pracoval ve Svazu invalidů, kde od roku 1981 do roku 1988 vykonával funkci předsedy.

Růžena Voříšková, počet nominací : 1

Paní Voříšková dlouhodobě pracuje v ZO SPCCH Svitavy ve funkci místopředsedkyně. Je aktivní členkou, která se zejména zasloužila o pořádání léčebně rehabilitačních pobytů pro členy ZO, které každoročně organizovala a vedla. Nyní se její zdravotní stav velmi zhoršil.

Ing. Karel Witz, počet nominací: 1

Pan Ing. Witz pracuje jako statutární ředitel společnosti Měšťanský pivovar v Poličce . Dlouhodobě spolupracuje s DNZ Bystré. Společnost Měšťanský pivovar v Poličce organizuje akce jako "Den otevřených sklepů" a výtěžek z této akce věnuje ve prospěch DNZ Bystré. Měšťanský pivovar v Poličce také přispěl na pořízení sociálního automobilu pro potřeby DNZ Bystré.

Pavel Rakušan, počet nominací: 1

Pan Rakušan pracuje dva roky jako dobrovolník v mnoha organizacích v Hlinsku. Jedním z působišť je Centrum denních služeb Motýl pro klienty s mentálním a zdravotním postižením. Pomáhá v centru, ale i jako doprovod na různých akcích. Dobrovolnickou činnost vykonává také v Domově seniorů Drachtinka. Tam se věnuje indiv. práci s klienty, prezentaci fotografií z míst, která jsou pro seniory nedostupná. Působí také ve Focusu Vysočina jako dobrovolník při volnočasových aktivitách.

Ing. Jan Štorek, počet nominací: 1

Pan Ing. Štorek  dochází tři roky do Domova pro seniory Drachtinka jako dobrovolník.Tuto činnost vykonává s nadšením  a velkým zájmem. Společně s panem Rakušanem připravili prezentace fotografií z míst již pro seniory nedostupných. Jako dobrovolník dochází do Centra denních služeb Motýl. Aktivně se zapojuje do organizování Tříkrálové sbírky pod záštitou Charity.

PhDr. Eva Hlaváčová, počet nominací: 1

Paní Hlaváčová  již 11 let chodí předčítat  obyvatelům  Domu s pečovatelskou službou v Letohradě. Jako bývalá knihovnice umí pro klienty vybrat tu správnou knihu. V domově působí i jako ochotná společnice vždy připravená vyslechnou a popovídat si. Klienti jsou za její návštěvy velmi rádi.

Ivan Novotný, počet nominací: 1

Pan Novotný je dlouholetým dobrovolníkem  a podporovatelem  spolku NEZLOMENI.  Pomáhá odstraňovat bariéry a to jak fyzické tak pomyslné. Ochotně pomáhá na akcích handicapovaných sportovců, florbalistů, stolních tenistů, rybářů. S radostí zajistí se svou kapelou hudbu nebo zahraje loutkové divadlo, s nímž se pravidelně účastní dětských dnů, které pořádá spolek NEZLOMENI.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna insurance Group, počet nominací: 1

Kooperativa pojišťovna, pobočka Svitavy spolupracuje v rámci firemního dobrovolnictví s Charitou Svitavy od roku 2013. Její zaměstnanci pomáhají na kulturních akcích. Na kulturní akce zapůjčuje Charitě skákací hrad s obsluhou. Zástupci pojišťovny se zapojili i do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Svitavy.

Kategorie III- Poskytovatel sociální služby – 14 nominací

Apolenka z.s.,počet nominací: 4

Apolenka již dlouhá léta poskytuje hiporehabilitaci i  pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Pracovníci Apolenky mají ke svým klientům velmi profesionální i lidský přístup. V areálu Apolenky nacházejí zázemí i ostatní členové pečujících rodin. Apolenka je tedy ideálním místem pro integraci.

Domov pod Kuňkou, počet nominací: 1

Domov pod Kuňkou je kvalitní zařízení, které poskytuje svým uživatelům to, co potřebují. Principy zařízení jsou lidská důstojnost, individuální přístup, korektní jednání s uživatelem a ne o uživateli bez jeho vědomí. Domov přispívá velkou měrou k integraci osob s mentálním postižením a kombinovaným postižením do většinové společnosti.

Domov pro seniory Dubina, počet nominací : 1

Nominací paní Kopecká- ředitelka Domova pro seniory Dubina, děkuje svým zaměstnancům za jejich náročnou a málo oceňovanou práci. V domově je stabilizovaný tým zaměstnanci dělají svou práci především srdcem a pomáhají tím klientům strávit krásný závěr života.S týmem zaměstnanců se podařilo rozjet aktivity jako prezentace na Faceboku, čtení v MŠ Erno Košťála, spolupráce na tvorbě bibliografických knih s Univerzitou Pardubice.

Domov u fontány Přelouč, počet nominací: 1

Domov u fontány poskytuje nepřetržité pobytové sociální služby seniorům a osobám s onemocněním demence , kteří již nemohou žít doma. Domov poskytuje příjemné prostředí , které je uzpůsobeno potřebám klientů. Klienti zde prožívají aktivní stáří podle jejich přání a možností. Zaměstnanci při práci uplatňují lidský rozměr, tak aby porozuměli jejich prožívání. Domov získal ocenění  Certifikát Vážka od České alzheimerovské společnosti za poskytování kvalitních služeb  pro klienty d demencí.

Křižovatka handicap centrum, o.p.s., počet nominací: 1

Přínos v práci s osobami s tělesným postižením.

Rodinné integrační centrum z.s., Pardubice, počet nominací: 2

Centrum je poskytovatelem podpory a pomoci osobám s diagnózou PAS- poruchy autistického spektra. Tyto aktivity rozvíjí v rámci Centra pro autismus z PASu. Významnou součástí  organizace je poskytování služby sociální prevence rané péče pro rodiny dětí d diagnózou PAS v rámci města Pardubic a okolí. Organizace  poskytuje velmi profesionální a kvalitní služby.

Ruka pro život o.p.s., počet nominací: 1

Stacionář byl založen v roce 2010 a má stále více klientů, kterým poskytuje své služby. Klienti jsou osoby s velmi těžkým kombinovaným postižením, často zcela imobilní. Klienti byli v minulosti jen stěží umístitelní do jiných zařízení.  Stacionář spolupracuje i s jinými organizacemi jako například se Speciální základní školou, kdy  se mohou žáci této školy zúčastnit programů ve stacionáři. Tím se rodiče dětí učí využívat sociální službu a pak již přechod ze školského systému jen do sociálního systému není tak zatěžující jak pro děti, tak pro rodiče. Stacionář je ideálním zařízením pro klienty a jejich blízké, kteří nechtějí využívat pobytové zařízení.

Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s., počet nominací : 2

Středisko rané péče je organizací s dlouholetým přínosem v oblasti  podpory rodiny  a podpory vývoje dítěte od raného věku- od narození do sedmi let- s ohroženým vývojem, s nerovnoměrným vývojem,, s tělesným, mentálním postižením, poruchou autistického spektra či kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány ambulantně a terénní komplexní činností.

ZŠ a PŠ Svítání Pardubice, počet nominací: 1

Nominace za 25-letou nezastupitelnou roli a podporu dětem a mladým lidem s postižením.

Kategorie IV- Zvláštní  cena za celoživotní práci  ve prospěch osob se zdravotním postižením – 15 nominací

Miroslava Hniličková, počet nominací: 1

Jmenovaná je dlouholetou hospodářkou  OO SPCCH Ústí nad Orlicí, předsedkyní KARDIO klubu při ZO SPCCH v České Třebové a od roku  1996 každoročně vede rekondiční pobyty pro STOMIKY-ONKO.

Mgr. Miluše Horská, počet nominací: 6

Paní Horská je člověkem, který celý svůj život pracuje ve prospěch osob se zdravotním postižením. Díky jejímu pracovnímu nasazení funguje již 25 let škola, která za  své působení skoro deseti násobně zvýšila svou kapacitu. Škola si zachovala velmi osobní přístup k žákům, a jejich rodičům. Velký dík patří za propojování světů lidí s handicapem a ostatní populace.

Mgr. Věra Kosinová, počet nominací: 1

Paní Kosinová přispěla  k zajištění pomoci a podpory  lidem se zdravotním znevýhodněním jak v pardubickém, tak královéhradeckém kraji. Této činnosti se věnuje 25 let.  Narození postižené dcery stálo u zrodu profesního nasměrování a odbornosti. V roce 1992 jako předsedkyně sdružení  byla iniciátorem založení pardubické školy Svítání, o rok později založila speciální školu v Hradci králové, která se rozšířila na Centrum Daneta. Obě sdružení jsou primárně určena lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Hana Němcová, počet nominací : 1

Nominace za krásný vztah k dětem s handicapem.Pracuje pro sdružení PAS a toto sdružení je její druhou rodinou. Aktivně se účastní většiny akcí sdružení PAS. Snaží se o další osobní rozvoj-absolvovala mezinárodní  kurz PP, PP ve sportu, Dobrá chůva, Předškolní dítě s ADHD,  Základy ergoterapie v sociálních službách  a další.V současné době má před sebou kurzy Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy a Problémové dítě v MŚ. Dále pracuje jako lektorka volnočasových aktivit, osobní asistentka, asistentka pedagoga a chůva.

Bc. Romana Procházková, počet nominací: 1

Paní Procházková vede v Pardubicích aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením. Její práce si zaslouží ocenění.

Marie Rozsypalová, počet nominací: 1

Paní Rozsypalová pracuje v Charitě Svitavy od roku 2014. Původně hledala umístění pro svého syna a začala pracovat jako dobrovolník. Její bohaté zkušenosti s osobami se zdravotním postižením se do této práce okamžitě promítly. Jedno dítě s postižením přijala do pěstounské péče. V centru denních služeb Světlanka pracovala jako pečovatelka až do odchodu do důchodu. Od té doby pracuje jako dobrovolník a věnuje se seniorům.Je kreativní, tvůrčí a ochotná. Svou trpělivostí, vstřícností, pečlivostí pomáhá vytvářet v centru Světlanka atmosféru, kvůli které se lidá do centra Světlanka rádi vrací.

František Švadlenka, počet nominací: 3

Pan Švadlenka je dlouhodobý dobrovolný funkcionář STP. I přes své vlastní zdravotní problémy si vždy najde čas na práci pro druhé. Od roku 1991 organizoval a vedl rekondiční pobyty, je členem krajského výboru NRZP Pardubice a  v roce 2006 byl zvolen předsedou krajské organizace STP pro Pardubický kraj. Od roku 1979 pracoval ve Svazu invalidů, kde od roku 1981 do roku 1988 vykonával funkci předsedy. Nominován je za svou celoživotní práci v sociální oblasti.

MUDr. Anna Klapalová, počet nominací: 1

Paní Klapalová pracuje jako lékařka v léčebně v Luži-Košumberku již od roku 1972. Ve svém profesním vývoji dospěla od dětské lékařky  až ke špičkovému odborníku v oblasti rehabilitace.Práci s dětmi se věnuje i mimopracovní době. Řadu let se zúčastnila aktivně táborů pro děti se zdravotním oslabením. Dříve pracovala v Červeném Kříži, ve Svazu diabetiků ve Vysokém Mýtě, spolupracovala s fotbalovým klubem Transporty Chrudim. Stala se doslova fenoménem dnešní Hamzovy léčebny. Stala se  celoživotní ochránkyní a pomocnicí  pro dětské  pacienty s neurologickým onemocněním a byla trvale vyhledávána ve všech situacích, kdy si rodiče nevědí rady.