Zpět na začátek

PATRONKA DK

TÁŇA FISHEROVÁ
Patronkou Duhového křídla je paní Táňa Fischerová.

Partneři akce

Další partneři akce

Polička (10. 3. 2016) – Domov na zámku Bystré a Tylův dům v Poličce uspořádaltento týden 9. ročník přehlídky kulturních vystoupení klientů sociálních zařízení s názvem Život je jen náhoda. Diváci ze základních i středních škol města s velkým zájmem zhlédli celkem devět vystoupení od hudebních, po taneční a dramatická. Porota Pardubického kraje a Národní rady osob ze zdravotním postižením z nich vybírala tři účastníky závěrečného galavečera Duhového křídla, tedy vyhodnocení nejlepších jednotlivců, zařízení a dobrovolníků v sociálních službách. Ten se letos uskuteční 20. září ve Svitavách.

Festival v Poličce má zavedený název Život je jen náhoda a vloni se mu narodil bratříček i v západní části kraje, kdy na přehlídce Pod duhovými křídly 25. dubna 2016 v Pardubicích své umění představí další uživatelé sociálních služeb.„Smyslem je představit veřejnosti činnost lidí se zdravotním postižením a ukázat, že pod dobrým vedením dokážou báječné věci i v umělecké oblasti,“ řekl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavel Šotola, pod jehož záštitou se festival koná. Poděkoval také skvělému publiku, jehož potlesk byl pro klienty sociálních zařízení tím nejlepším poděkováním.

Spolupořadatel festivalu, ředitel Domova na zámku Bystré, Ivo Musil potvrdil, že toto setkání přináší obohacující zážitky oběma stranám, na jevišti i v hledišti: „Pořádáme tuto akci hlavně kvůli mladým lidem v Poličce a okolí, aby poznali, že lidé v domovech žijí kulturou, dobrou náladou a zábavou. Jsem jim vděčný za to, že tady každoročně vytvoří velmi spontánní atmosféru.“

Velmi těžkou roli měla porota, která vybírala účinkující na galavečer Duhového křídla. „Oceňuji, že jste do všech vystoupení vložili spoustu práce, energie i nadšení, bylo to vidět ve všech devíti programech,“ řekla za porotu Radka Svatošová z Národní rady osob se zdravotním postižením. Ve Svitách se tedy znovu představí andělé ze Žampachu a zpěváci z Bystrého a z Anenské studánky. Cenu poroty dostalo dramatické zpracování Dvanácti měsíčků z Domova na hradě Rychmburk.

Anenská studánka 2 ceny 4Bystré 2 Svitavy DNR 1

Slatiňany DSS 3 Žampach Ginko 16 Rychmburk - O 12 měsíčkách 2 vyhlášení Radka Svatošová

 

Tento řád stanoví pravidla pro udělování ceny Duhové křídlo 2016.

 

VYHLAŠOVATEL CENY

Vyhlašovateli jsou Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

 

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE

Cena Duhové křídlo 2016 je vyhlášena ve čtyřech kategoriích:

  1.  Profesionál

     

  2. Dobrovolník/Filantrop

     

  3. Poskytovatel sociálních služeb

     

  4. Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

Cena v kategorii I. Profesionál se uděluje jednotlivcům - pracovníkům zařízení sociálních služeb, neziskových organizací, veřejné správy a dalších subjektů ze sociální oblasti, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Cena v kategorii II. Dobrovolník/Filantrop se uděluje organizacím a jednotlivcům - pečujícím osobám, dobrovolníkům pomáhajícím bez nároku na odměnu osobám nebo organizacím, donátorům a sponzorům.

Cena v kategorii III. Poskytovatel sociálních služeb se uděluje organizacím za výjimečnou kvalitu poskytování služeb klientům se zdravotním postižením.

Cena v kategorii IV. Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením se uděluje jednotlivcům, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

Nominováni mohou být jednotlivci a organizace působící na území Pardubického kraje.

 

NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY

Nominace do obou kategorií mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách www.duhovekridlo.cz .

Formuláře lze podat elektronicky na www.duhovekridlo.cz , zaslat na e- mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu NRZP ČR, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice.

Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. května 2016. Pro zařazení návrhu zaslaného poštou je rozhodující datum podací pošty na zásilce. Později odeslané návrhy nebudou zařazeny do hodnocení.

Cenu Duhové křídlo může jednotlivec nebo organizace získat v dané kategorii pouze jednou.

 

POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ A VYHLÁŠENÍ CENY

Návrhy na ocenění budou posouzeny komisí složenou ze zástupců Pardubického kraje, NRZP ČR a médií, popř. dalších subjektů. Vítězové v každé kategorii obdrží cenu, kterou navrhl a vytvořil Ak. arch. Miloslav Chaloupka. Další dva nominovaní v každé kategorii obdrží pamětní diplom a drobné dárky.

 

Výsledky ceny Duhové křídlo 2016 budou slavnostně vyhlášeny a nominovaní oceněni dne 20. září 2016 v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.

 

znak_pkPardubice (1. 10. 2015) – Čtyři nové majitele má Duhové křídlo, keramická plastika, kterou Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) a Pardubický kraj oceňují organizace a jednotlivce působící v sociálních službách a ve prospěch lidí se zdravotním postižením. Na třetím ročníku udělování Duhového křídla je získali Radka Svatošová, Pavel Čáp a Domov na rozcestí Svitavy. Zvláštní cenu si odnesla Zdenka Prokopová.

IMG_0407Duhové křídlo znamená velké poděkování všem, kteří působí v oblasti sociálních služeb a ve prospěch osob se zdravotním postižením. Oceněných je jen pár v každé kategorii, ale smyslem ocenění je poděkovat opravdu všem, kteří poskytují službu v sociální oblasti nebo podporují poskytovatele sociálních služeb,“ zdůraznil krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola, který nad akcí převzal záštitu. „Práce v sociálních službách bohužel ještě není celospolečensky doceněna. Snažíme se, aby se to změnilo. Vždyť tato práce je velmi náročná fyzicky, psychicky a přitom pomáhá více než 50 tisícům lidí v kraji,“ dodal Pavel Šotola.

Duhové křídlo pro koordinátorku NRZP

IMG_0455V kategorii profesionál převzala Duhové křídlo Radka Svatošová, dlouholetá krajská koordinátorka NRZP, vydavatelka Duhových novin a současně hlavní organizátorka ocenění. „Dnešní ocenění je pro mě veliký dárek, který se neodmítá, i když tu je s námi určitě mnoho lidí, kteří by si ho zasloužili víc,“ skromně děkovala Radka Svatošová. „Když autor ceny Míla Chaloupka vytvořil tuto keramickou kachlí, tak se mi tak líbila, že jsem si ji chtěla koupit. Teď už nemusím,“ dodala s úsměvem. Kromě plastik Duhového křídla získali všichni ocenění také ručně malované hedvábné šátky od Jany Novákové a pamětní diplomy z Ruční papírny Velké Losiny.

Oceněný dobrovolník tvoří rehabilitační pomůcky

V kategorii dobrovolník obdržel Duhové křídlo z rukou Táni Fišerové Pavel Čáp ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích, který společně se studenty vytváří rehabilitační pomůcky pro pomoc handicapovaným.

Domov na rozcestí Svitavy pomáhá mentálně postiženým

IMG_0396V kategorii poskytovatel sociálních služeb porota ocenila Domov na rozcestí Svitavy, který poskytuje pomoc osobám s mentálním postižením včetně služby chráněného bydlení a odlehčovacích služeb. Cenu předala patronka ocenění, zpěvačka Lenka Filipová, jeho ředitelce Jaroslavě Filipové.

Zdenka Prokopová získala Duhové křídlo jako zvláštní cenu za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Je dlouholetou členkou týmu pořádajícího národní abilympiády a od roku 2002 pracuje v pardubické pobočce Spid handicap jako personální manažerka a odborná asistentka pro zaměstnance se zdravotním postižením.

Sportovci získali anděly

Krajský radní Pavel Šotola také ocenil mimořádné sportovní úspěchy stolní tenistky upoutané na vozík Spomenky Habětínkové Tomič, která je trojnásobnou mistryní ČR, a Pavla Urbana z Domova na zámku Bystré, který získal stříbrnou medaili ve fotbale na 14. Světových letních hrách speciálních olympiád v Los Angeles. Oba sportovci obdrželi keramické sošky andělů vytvořené v Domově sociálních služeb Slatiňany.

Vystoupili klienti sociálních služeb, Lenka Filipová a Lenny

IMG_0418Slavnostní večer uváděli moderátoři Táňa Fišerová a Josef Pejchal. V průběhu oceňování vystoupil taneční soubor Amare ze základní a praktické školy Svítání, vlastní básně přednesla Růžena Smetanová z Domova pro seniory Dubina, tanec s křídly bohyně Issis předvedly členky Svazu postižených civilizačními chorobami ze Svitav, úryvek z představení Mrazík zahráli klienti Domova na hradě Rychmburk, představil se i stepařský kroužek z Domova sociálních služeb Slatiňany a kapela Barbušáci z Domova pod hradem Žampach.

Zazněla také znělka Duhového křídla, píseň Jana Škarky Co je normální, kterou si zazpívali téměř všichni vystupující společně s organizátory a patronkou večera, zpěvačkou Lenkou Filipovou. Jí a její dceři, zpěvačce Lenny patřil úplný závěr nabitého večera.

Pardubice (25. 9. 2015) – Barvami duhy září keramická plastika, kterou Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) a Pardubický kraj ve středu 30. září ocení organizace a jednotlivce působící v sociálních službách a ve prospěch zdravotně hendikepovaných. Letošní už třetí ročník udělování Duhového křídla bude provázet nabitý program, který začne v 15 hodin v pardubickém ABC klubu.

 

„Na regionální úrovni je Duhové křídlo nejvyšším oceněním za práci v sociální oblasti a pro lidi se zdravotním postižením. Cenou je nejenom samotná plastika, ale i slavnostní předávání. Letos je přichystán bohatý program, ve kterém předvedou nejzajímavější vystoupení klienti poskytovatelů sociálních služeb nebo organizací osob se zdravotním postižením,“ sdělil krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola, který nad akcí převzal záštitu.

 

V programu Duhového křídla vystoupí taneční soubor Amare ze základní a praktické školy Svítání, vlastní básně přednese Růžena Smetanová z Domova pro seniory Dubina, tanec s křídly bohyně Issis předvedou členky Svazu postižených civilizačními chorobami ze Svitav, úryvek z představení Mrazík zahrají klienti Domova na hradě Rychmburk, představí se i stepařský kroužek z Domova sociálních služeb Slatiňany a kapela Barbušáci z Domova pod hradem Žampach.

 

Patronkou akce je Lenka Filipová

Podrobnosti dodává organizátorka a krajská koordinátorka NRZP ČR Radka Svatošová: „Vystoupí také Lenka Filipová, která se stala patronkou celé akce. Skvělou atmosféru předávání slibuje i moderátorská dvojice Táňa Fišerová a Josef Pejchal.“ Zazní také píseň složená Janem Škarkou s názvem Co je normální, která se stala neformální hymnou Duhového křídla.

 

Porota letos vybírala z 37 návrhů. Ocenění se předává v několika kategoriích: dobrovolníci, profesionálové, poskytovatelé sociálních služeb a zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Autorem keramických kachlí s motivem duhy a křídla je akademický architekt a výtvarník Miloslav Chaloupka.

SONY DSC

Akademického architekta a výtvarníka Mílu Chaloupku jsem poznala v roce 2012. Naprosto nezištně a ochotně navrhl a vyrobil nádherné ceny pro účastníky prvního ročníku soutěže Duhové křídlo. Těmi cenami jsou keramické kachle s motivem duhy a křídla. Díky tomuto motivu získala tehdy soutěž svůj název a ten k ní od té doby patří stejně neodmyslitelně jako Mílova keramika. Snad mohu říci, že Míla se stal během let ze spolupracovníka mým dobrým kamarádem. V každém případě je člověkem, kterého si velmi vážím pro jeho dobré srdce a čistou duši.

Duhové křídlo – cena za činnost ve prospěch lidí se zdravotním postižením – byla v roce 2012 v Pardubickém kraji novým, neznámým počinem. Ty jsi velmi vytížený člověk. Proč ses tehdy rozhodl věnovat spoustu svého času, abys pro nominované bezplatně navrhl a vytvořil ceny?

Ta nabídka mne jednoduše zaujala a především potěšila. Čas neexistuje, čas se dělá. Rozhodl jsem se, že si udělám čas a začal jsem přemýšlet, co vytvořit. Vzniklo několik ideových návrhů a tenhle motiv nejlépe vyjadřoval celou tu myšlenku: duha jako symbol pestrosti života ve všech jeho barvách a křídlo jako symbol snahy dostat se výš, překonávat překážky, prostě letět vzhůru.

Tvoje tvorba mne velmi oslovuje a dokážu si ji představit i doma na zdi. Kde lidé mohou Tvé věci vidět?

Byť se keramikou zabývám téměř 45 let, je to moje druhá profesní pozice. Mám ji jako nutnost a vnitřní potřebu a zároveň jako arteterapii. Pudí mne to něco dělat a je to produkt mé vlastní práce bez vnějších vlivů a tlaku okolí. Keramiku tvořím svobodně – nesleduji současné keramické trendy. Připravuji výstavu v září v galerii Barbara v Hradci Králové, v červenci a v srpnu vystavuji na výstavě Unie výtvarných umělců Pardubického regionu v Nasavrkách – a hlavně tvořím letošní ceny pro Duhové křídlo.

A mohou lidé přijít k Tobě do ateliéru a něco si koupit?

Ať přijdou, jsou zváni. Kontakt naleznou na www.keramochaloupka.adam1.cz .

Vím, že pomáháš i jinak – jsi členem Lions clubu. Čím se zabýváte?

V Pardubicích charitativní světová organizace Lions club funguje již 16 let. Naší hlavní činností je pomoc nevidomým, slabozrakým a dětem. Pomoc neposkytujeme jednotlivcům, ale organizacím a zařízením. Úzce spolupracujeme například s Tyflocentrem, Ranou péčí, Lentilkou, DC Veská, Hamzovou léčebnou v Luži.

P1070872Vystudoval jsi architekturu a živíš se jí. Může se na Tebe někdo obrátit, že chce navrhnout bezbariérový dům?

Jsem společníkem architektonického ateliéru ADAM PRVNÍ, který projektuje jak domy rodinné, bytové, tak veřejné budovy. Dnes se všechny veřejné budovy navrhují jako bezbariérové, takže není problém navrhnout ani bezbariérový rodinný dům. Všechny bezbariérové úpravy navíc konzultujeme s Českou abilympijskou asociací.

Ty máš sám zkušenost s určitým zdravotním handicapem. Jak se Ti žilo a žije?

V roce 1954, když mi byl jeden rok, jsem onemocněl dětskou obrnou. Jejím následkem je omezená pohyblivost a chůze. Žil jsem v době, kdy nebyl kladen takový důraz na integraci lidí s postižením do společnosti. Já jsem se tedy integroval sám. Asi díky mé povaze jsem neměl s integrací problémy a myslím, že okolí mne vnímalo a vnímá jako zdravého člověka. Jsem si vědom toho, že lidé jsou na tom mnohem hůř.

 Jaký největší pokrok vnímáš v oblasti podpory lidí s postižením a naopak, co považuješ za negativní jev v této oblasti?

Obecně si myslím, že se udělalo a dělá spoustu věcí pro bezbariérovost. To má podstatně širší dopad nejen na postižené, ale i na maminky s kočárky atd. Lidé s postižením jsou mnohem více vidět, nejsou schováni v ústavech.

Představ si, že jsi politik. Jaké opatření, které by mohlo lidem s postižením usnadnit nebo zpříjemnit život, bys přijal jako první?

Jako politik bych zakázal šíření negativních zpráv.

Na co se těšíš v nejbližší době?

Těším se na to, že si udělám víc času pro sebe a pro rodinu. Sám sebe stále úkoluji a zahrnuji prací a to není dobře. Umět nic nedělat, to je asi jeden z mých osobních úkolů.

Dejme tam spíše podmiňovací způsob: bavilo by mě nicnedělání. Jen tak si číst, koukat se kolem sebe, chodit do přírody a ven. To by mne hodně nabíjelo. Nabíjí mne i práce s hlínou, ale takhle bych si představoval trávení volného času. Kromě umění bych se rád také naučil umění „nicnedělání“.

Máš nějaké zkušenosti s alternativní léčbou?

Mohu říct příběh z mého útlého dětství, kdy mne homeopatika uzdravila z těžkého ekzému. Když jsem začal chodit na vysokou školu, moje maminka zemřela na rakovinu. Tehdy jí pomáhal biotronik pan Zezulka. Nechával jsem se tam ošetřovat také a navštěvuji i další léčitele. Začal jsem se již před delším časem aktivně zajímat o i jógu, ale ve cvičení nejsem důsledný. Absolvoval jsem také kurz holotropního dýchání. Všem těmto metodám a technikám přikládám velký význam. K jinému vnímání věcí mezi nebem a zemí mne inspiruje i moje životní partnerka – manželka Iva.

Co tě těší, z čeho se raduješ?

Mám rád humor, nadsázku a ironii. Obecně - máme všechno a nevážíme si toho. Je to jenom o tom, aby lidé byli na sebe navzájem hodní, aby se uměli radovat. Když se budu „chmuřit“ , „chmuřím“ se sám na sebe. Každý máme v sobě radost, jde o to otevřít se, uvolnit tu radost a dát ji najevo všem ostatním. I dýchání nás otvírá. To je také velké umění. Každý z nás má v sobě všechny odstíny duhy – od tmavých tónů až po ty světlé. Svět je bipolární, pere se v něm dobré a špatné. Ideální by bylo, aby to bylo vyrovnané – nulový stav, kdy vlastně nemůže být žádný problém. Je to hrozně jednoduché, ale zároveň velmi obtížné.

DSCN0625Máš nějaký recept či vzkaz pro čtenáře, kteří se setkali s nemocí či úrazem?

Nechtěl bych nikoho „strašit“ moudrem. Ale přesto, vzpomněl jsem si na jeden citát:

„Proti narození ani smrti nemáš léku, proto si v mezidobí zachovej radost.“

Děkuji za rozhovor.

Radka Svatošová

 

 

Duhové křídlo Miloslava Chaloupky