Zpět na začátek

PATRON DK

PAVEL ŠOTOLA
Patronem Duhového křídla je pan Pavel Šotola

Organizátoři akce

Partneři akce

Nominační formuláře Duhového křídla 2023 jsou od 1. 8. 2023 uzavřeny.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří v jednotlivých kategoriích nominovali.

Formuláře budou opět dostupné při vyhlášení nového ročníku Duhového křídla.

 

Pardubický kraj ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením organizují letos již desátý ročník ceny Duhové křídlo. Jedná se o ocenění organizacím a jednotlivcům pracujícím v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

Pokud jste se setkali s někým, kdo by si toto ocenění zasloužil, nominujte ho na cenu Duhové křídlo. 

Cena je udílena ve čtyřech kategoriích: 

 

• Profesionál

• Dobrovolník / Filantrop

• Poskytovatel sociálních služeb

• Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

Formuláře jsou k dispozici na webu www.duhovekridlo.czUzávěrka přijatých návrhů je prodloužena do 31. července 2022.

 

Vyhlášení vítězů všech kategorií a slavnostní předání cen se uskuteční 22. září 2022 v Pardubicích.

 

Těšíme se na Vaše nominace.

 

Vážení přátelé,

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují jubilejní 10. ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Záštitu převzal a patronem celé akce je pan Pavel Šotola, radní Pardubického kraje.

 

Cena je udělována v těchto kategoriích:

kategorie I. – Profesionál

kategorie II. – Dobrovolník/Filantrop

kategorie III. -  Poskytovatel sociálních služeb

kategorie IV. – Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

Od 1. března do 30. června 2022 mohou  fyzické i právnické osoby podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz. Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a portálu www.duhovenoviny.cz. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně poštou na adresu NRZP Pardubického kraje, K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí. Uzávěrka došlých návrhů je 30. června 2022.

Vyhlášení vítězů všech kategorií a slavnostní předání cen se uskuteční dne 22. září 2022 od 15 hodin v Pardubicích.  

Fotogalerii a video z loňského předávání cen naleznete na www.duhovekridlo.cz.

V případě zájmu rádi poskytneme více informací. Těšíme se na Vaši spolupráci a účast!

 

Svitavy – Duhové křídlo, tedy ocenění organizací a jednotlivců pracujících v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením, se letos konalo už po deváté. Hostila ho svitavská Fabrika a tak jako jiné akce, bylo trochu ochuzeno vlivem koronavirových opatření. Tradičně vystupující soubory ze sociálních služeb nahradila vokální skupina SYxtet, která se postarala o slavnostní atmosféru. O to víc měli všichni radost, že se po dlouhé době zase potkávají. 

 

Duhové křídlo organizují Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) Pardubického kraje. Jejich zástupci vybírají z nominací, které každý rok dorazí porotě, letos jich bylo celkem 35. „Duhové křídlo je především poděkováním lidem, kteří dobře a obětavě dělají svou práci v sociálních službách a pro osoby se zdravotním postižením. Sice porota vybere v každé kategorii vždy jednoho vítěze, ale poděkování patří všem. Lidé, kteří se pohybují v sociálních službách ať už jako profesionálové nebo dobrovolníci, mají za sebou perný rok a zaslouží si uznání za to, jak zvládali tuto práci v mimořádných podmínkách,“ uvedl předseda poroty, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

 

Mezi profesionály zvítězila Petra Macháčková, která 10 let pracuje v KŘIŽOVATCE handicap centru jako vedoucí denního centra sociálních služeb. Obětavě se věnuje každému z klientů či rodinných příslušníků, kteří se na ni s důvěrou obracejí. V neziskovém sektoru naplňuje nepsané pravidlo, že jeden zaměstnanec zvládá práci přinejmenším tří různých oborů. Tuto skutečnost potvrdila svým nasazením v projektu Nová Křižovatka, když ze všech sil pomáhala budovat společný sen o novém komunitním centru pro osoby se zdravotním postižením.

 

 

V kategorii Dobrovolník / Filantrop získal Duhové křídlo Vratislav Příhoda. Je dlouholetým dobrovolníkem a předsedou výkonné rady Oblastního spolku Českého červeného kříže Chrudim. Je to člověk, který s neutuchajícím zájmem a nasazením pomáhá lidem okolo sebe a všem potřebným, je velice organizačně schopný, rychlý, efektivní a se skvělými nápady. Dlouhodobě se věnuje realizaci aktivity Sociální šatník. V době pandemie zřídil a vedl krizovou linku pomoci. Společně s ostatními dobrovolníky se zapojil do pomoci osobám nejohroženějším, kterým se tak velmi rychle dostalo tolik potřebné péče a podpory.

 

 

Mezi poskytovateli sociálních služeb vystoupila na nejvyšší stupínek Oblastní charita Pardubice. Ta už 25 let zajišťuje rozmanité sociální služby napříč cílovými skupinami klientů. Její pracovníci v rámci pečovatelské služby a osobní asistence pomáhají seniorům a zdravotně postiženým, pečujícím osobám pak formou odlehčovací terénní, ambulantní i pobytové služby. V rámci střediska Služeb pro rodiny s dětmi mají připravené Sociálně aktivizační služby pro rodiny v nepříznivé sociální situaci, Služby pro pěstouny či Klub dětí. Velmi potřebnou pomocí je pak Domácí hospicová péče, práce Rodinných center a mnoho dalších služeb a aktivit. Pracovníci Oblastní charity Pardubice vždy a za každé okolnosti hledají způsoby jak pomoci každému zájemci o službu a každý ze zaměstnanců je kompetentním člověkem, se srdcem na správném místě. 

 

 

Cenu Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením převzal Milan Pešek. Ten je už mnoho let ředitelem organizace Křižovatka handicap centrum, které pomáhá osobámse zdravotním postižením. Od roku 2008 je předsedou NRZP ČR pro Pardubický kraj. Podílí se na komunitním plánování Magistrátu města Pardubic, kde se především zasloužil o zlepšení individuální dopravy pro vozíčkáře, v současné době by se rád věnoval oblasti dostupného bydlení pro OZP v Pardubicích.  Angažuje se v oblastech bezbariérovosti, pracovní rehabilitace a podmínek pro osoby v poúrazových stavech. Podílel se na realizaci projektu a vybudování centra služeb Nová křižovatka, které slouží jako zázemí lidem na vozíku a s těžkým, mnohdy kombinovaným postižením.

 

 

Cenu Pavla Šotoly pak obdržel handicapovaný sportovec, úspěšný stolní tenista Jiří Suchánek. Ten ve svých 12 letech utrpěl po autonehodě poranění krční páteře s následným ochrnutím všech čtyř končetin. Po rehabilitaci v Hamzově odborné léčebně a pražském Centru Paraple se během 3 let stal téměř soběstačným a po absolvování kurzů v r. 2003 se stal instruktorem soběstačnosti pro pacienty krátce po úrazu míchy Krajské nemocnice Liberec. V současné době vede besedy, školí rehabilitační pracovníky, působí jako instruktor soběstačnosti na Spinální rehabilitační jednotce v Hamzově odborné léčebně a pracuje ve firmě Kury na výrobu invalidních mechanických vozíků.

Od roku 2007 působí v reprezentaci stolního tenisu České republiky. Před pěti lety na paralympiádě v Riu vybojoval třetí místo, letos získal v Tokiu bronzovou medaili ve stolním tenisu ve čtyřhře spolu se svým kolegou Petrem Svatošem.

 

 

 

 

Finalistky kategorie Profesionál

-        Petra Macháčková 

-        Martina Petelíková pracuje ve Středisku rané péče v Pardubicích

-        Jaroslava Chocherčáková pracuje jako vedoucí sociálních služeb školy Svítání

 

Finalisté kategorie Dobrovolník / Filantrop

-        Vratislav Příhoda 

-        Ivana Rokosová pořádá běh na podporu Domácího hospice sv. Michaela Oblastní charity Polička

-        Iva Hovorková Malinová se dlouhodobě zasazuje o integraci dětí s postižením

            

Finalisté kategorie Poskytovatel sociálních služeb

-        Oblastní charita Pardubice    

-        Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

-        Charita Svitavy